12:37 07/10/2011

PTC ước lãi từ 6-8 tỷ đồng trong quý 3

Mai Anh

Dự án tổ hợp đô thị viễn thông và công nghệ thông tin tại Tp. Vinh - Nghệ An sẽ được công ty cắm mốc hạ tầng trước 31/12/2011

Diễn biến giá cổ phiếu PTC trong 3 tháng qua - Nguồn: HSX.
Diễn biến giá cổ phiếu PTC trong 3 tháng qua - Nguồn: HSX.
Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bưu điện (mã PTC-HSX) công bố cập nhật tình hình sản xuất kinh doanh đến ngày 30/9/2011.

Theo đó, PTC ước lợi nhuận quý 3 đạt từ 6 đến 8 tỷ đồng. Hội đồng Quản trị quyết định không điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011 mà giữ nguyên đúng Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2011.

Về triển khai dự án tổ hợp đô thị viễn thông và công nghệ thông tin tại Tp. Vinh - Nghệ An: công ty sẽ tiến hành san lấp trong tháng 10, dự kiến hoàn thành việc san lấp, cắm mốc hạ tầng trước 31/12/2011. Đồng thời, công ty cũng đang chuẩn bị triển khai việc bán các lô biệt thự, nhà liền kề theo đúng kế hoạch.

Về thực hiện góp vốn mua cổ phần của Công ty Cổ phần xây lắp bưu điện miền Trung (CTC), PTC đã hoàn thành việc mua cổ phần, đạt tỷ lệ 51% và thực hiện tái cấu trúc đưa CTC đi vào hoạt động ổn định.

Trước đó, công ty đã có công văn giải trình việc cổ phiếu PTC tăng trần liên tiếp từ ngày 27/9 đến ngày 3/10/2011 là do biến động chung của thị trường chứng khoán, nằm ngoài sự kiểm soát của công ty, mọi hoạt động của công ty vẫn diễn ra bình thường theo đúng kế hoạch.

Năm 2011, PTC đặt mục tiêu với doanh thu đạt 426 tỷ đồng; lợi nhuận trước và sau thuế đạt 29,6 tỷ đồng và 19,5 tỷ đồng, cổ tức 10%.