10:55 25/02/2011

PTI chuẩn bị niêm yết 45 triệu cổ phiếu tại HNX

Phương Thảo

Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện (PTI) sẽ niêm yết 45 triệu cổ phiếu tại sàn HNX với mã chứng khoán PTI vào ngày 2/3 tới

Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện (PTI) sẽ niêm yết 45 triệu cổ phiếu tại sàn HNX với mã chứng khoán PTI vào ngày 2/3 tới.

Ngày 23/2, PTI đã phối hợp với Công ty Chứng khoán VnDirect tổ chức buổi giới thiệu cơ hội đầu tư tại Hà Nội.

Lợi thế cạnh tranh của PTI là mạng lưới bán hàng và chăm sóc khách hàng lớn nhất Việt Nam. Thông qua việc hợp tác với Tổng công ty Bưu chính Việt Nam, PTI đã triển khai việc bán sản phẩm qua 18.000 điểm bưu cục, bưu điện, điểm văn hóa xã. Bên cạnh đó, các điểm bán này cũng chính là các điểm tiếp nhận hồ sơ và chi trả bồi thường.

Tốc độ tăng trưởng doanh thu bình quân của PTI giai đoạn 2008-2010 đạt 30%/ năm, cao hơn so với mức tăng trưởng ngành là 25%. Năm 2010, tổng doanh thu bảo hiểm đạt 733,8 tỷ đồng, vượt 15% so kế hoạch. Tốc độ tăng trưởng lợi nhuận sau thuế bình quân giai đoạn 2008-2010 là 53,4%/ năm . Năm 2010, lợi nhuận sau thuế của PTI đạt 79,1 tỷ đồng.

PTI hiện đứng vị trí thứ 5 về thị phần bảo hiểm phi nhân thọ với gần 4% thị phần doanh thu toàn ngành, là doanh nghiệp dẫn đầu về nghiệp vụ bảo hiểm thiết bị điện tử (với 93,6% thị phần). PTI cung cấp hơn 100 sản phẩm bảo hiểm, gồm 4 nhóm nghiệp vụ: bảo hiểm tài sản kỹ thuật, bảo hiểm xe cơ giới, bảo hiểm hàng hải và bảo hiểm con người.

Doanh nghiệp này có mức chi trả cổ tức bình quân 15% - mức cao nhất trong các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ tại Việt Nam.

PTI thành lập vào năm 1998, với các cổ đông sáng lập: Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT), Tổng công ty Cổ phần Tái bảo hiểm Quốc gia Việt Nam (Vinare), Tổng công ty Vinaconex, Tổng công ty Xây dựng Hà Nội, Ngân hàng VIB…. Trong đó, cổ đông lớn nhất và cũng là khách hàng lớn nhất của PTI là VNPT. 

Năm 2011, PTI đặt mục tiêu tổng doanh thu 1.320 tỷ đồng, trong đó doanh thu bảo hiểm là 1.050 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 121 tỷ đồng và chi trả cổ tức ở mức 15%. Mục tiêu đến năm 2015, PTI sẽ  đạt doanh thu tối thiểu là 3.000 tỷ đồng, tăng vốn điều lệ lên 750 - 1.000 tỷ đồng.