11:40 18/04/2011

PTI tiếp tục nắm hợp đồng bảo hiểm cho vệ tinh Vinasat 1

Vân Anh

Tổng công ty Bảo hiểm Bưu điện (PTI) tiếp tục là nhà bảo hiểm gốc cho Vinasat1 với tổng giá trị bảo hiểm gần 3000 tỷ đồng

Năm thứ 3 liên tiếp PTI là công ty bảo hiểm gốc cho vệ tinh Vinasat 1.
Năm thứ 3 liên tiếp PTI là công ty bảo hiểm gốc cho vệ tinh Vinasat 1.
Tổng công ty Bảo hiểm Bưu điện (PTI) tiếp tục được chọn là nhà bảo hiểm gốc cho Vinasat1 trong vòng 1 năm (từ tháng 18/4/2011 đến 18/4 2012) với tổng giá trị bảo hiểm lên đến gần 3000 tỷ đồng.

Đây là năm thứ 3 liên tiếp PTI là công ty bảo hiểm gốc cho vệ tinh Vinasat 1 trên quỹ đạo.

Lễ ký kết hợp đồng bảo hiểm đã diễn ra ngày 18/4/2011 tại trụ sở chính của Công ty Viễn thông Quốc tế - công ty quản lý vệ tinh Vinasat.

Năm 2008, Vinasat 1 được phóng thành công lên quỹ đạo. Sau hai năm đi vào hoạt động, hơn 80% dung lượng vệ tinh đầu tiên của Việt Nam đã được cho thuê và sử dụng. Dự kiến, toàn bộ băng tần còn lại của Vinasat-1 sẽ nhanh chóng được lấp đầy trong khoảng hai năm nữa.