08:27 28/09/2011

PTL đã đầu tư 345 tỷ đồng vào khu đất tại quận 9

Hà Anh

Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng và Đô thị Dầu khí (mã PTL-HSX) giải trình việc đầu tư vào dự án phường Phước Long B, quận 9, Tp.HCM

Diễn biến giá cổ phiếu PTL trong 3 tháng qua - Nguồn: HSX.
Diễn biến giá cổ phiếu PTL trong 3 tháng qua - Nguồn: HSX.
Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng và Đô thị Dầu khí (mã PTL-HSX) giải trình việc đầu tư vào dự án phường Phước Long B, quận 9, Tp.HCM.

Cụ thể, công ty đã ký hợp đồng hợp tác đầu tư số 319/2010/HĐ-Petrolans ngày 6/8/2010 với Công ty TNHH Bệnh việ Đa khoa Quốc tế Vũ Anh về việc thực hiện dự án khu nhà ở và khu công trình công cộng tại phường Phước Long B, quận 9, Tp.HCM.

Về tính pháp lý của dự án: Dự án đã có công văn chấp thuận số 7857/UBND-ĐTMT về địa điểm đầu tư dự án chung cư cao tầng, công trình công cộng của Công ty TNHH Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vũ Anh tại phường Phước Long B, Quận 9 của UBND Tp. HCM ngày 18/12/2008 và quyết định của UBND quận 9 phê quyệt đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu nhà ở cao tầng và công trình công cộng tại Phước Long B ngày 27/5/2010.

Tại thời điểm ký kết hợp đồng hợp tác, dự án không có đơn thư kiện tụng hay tranh chấp gì.

Về tiến độ hợp đồng hợp tác: ngày 25/8/2010, hai bên đã tiến hành thành lập Công ty Cổ phần Đầu tư dầu khí Thăng Long để thực hiện hợp đồng hợp tác đầu tư. Công ty này có vốn điều lệ 500 tỷ đồng do PTL góp 79,9% và Vũ Anh góp 20%, cổ đông khác 0,1%.

Ngày 10/1/2011, UBND Tp.HCM đã có công văn cho phép Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Thăng Long (được thành lập bởi Công ty TNHH Bệnh viện Đa Khoa Quốc tế Anh Vũ và PTL) và điều chỉnh chủ đầu tư phần nhà ở chung cư cao tầng 6,15ha tại phường Phước Long B, quận 9, Tp.HCM.

Ngày 16/3/2011, Công ty Cổ phần Đầu tư dầu khí Thăng Long đã có tờ trình về việc đề nghị chấp thuận đầu tư dự án phát triển khu nhà ở trên khu đất diện tích 6,15ha tại phường Phước Long B và Sở Tài nguyên - Môi trường đã có văn bản ngày 27/6 chấp thuận chủ trương đầu tư và chia tách dự án thành phần giao cho Công ty Cổ phần Đầu tư dầu khí Thăng Long thực hiện.

PTL và Công ty Cổ phần Đầu tư dầu khí Thăng Long đang phối hợp chặt chẽ với Vũ Anh để thực hiện thủ tục chấp thuận đầu tư và giao đất phần diện tích hợp tác với các cơ quan nhà nước theo đúng hướng dẫn tại Nghị định 71 của Chính Phủ.

Kế hoạch hợp tác đầu tư dự án trên cũng đã được PTL đưa vào Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2010 ngày 20/4/2011.

Tính đến ngày 15/9/2011, PTL đã chi trả cho Công ty TNHH Bệnh Viện Đa khoa Quốc tế Vũ Anh tổng cộng 345 tỷ đồng theo đúng tiến độ của hợp đồng hợp tác đầu tư và PTL đã bàn giao toàn bộ sổ đỏ liên quan đến khu đất cho Công ty Cổ phần Đầu tư dầu khí Thăng Long quản lý và chờ bàn giao cho cơ quan Nhà Nước khi có quyết định giao đất.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất bán niên đã soát xét, doanh thu thuần của PTL đạt 342,9 tỷ đồng; lợi nhuận gộp đạt 82,1 tỷ đồng; lợi nhuận thuần đạt 22,1 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 16,36 tỷ đồng, EPS đạt 160 đồng.

Năm 2011, PTL đặt mục tiêu với tổng doanh thu đạt 2.000 tỷ đồng; lợi nhuận trước và sau thuế lần lượt đạt 275,83 tỷ đồng và 206,87 tỷ đồng, cổ tức 18%.