09:10 21/04/2012

PTL giải trình “làm xiếc” báo cáo tài chính

Văn Trường

PVL vừa có văn bản giải trình việc điều chỉnh phương pháp kế toán làm chênh lệch lợi nhuận tới 88,7 tỷ đồng

Ông Bùi Minh Chính, Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư hạ tầng và Đô thị Dầu khí (Petroland-mã PTL) vừa ký văn bản số 1323/Petroland - TCKT giải trình về việc thay đổi phương pháp kế toán sau khi Sở giao dịch chứng khoán Tp.HCM (HOSE) phát hiện những dấu hiệu bất thường trong báo cáo tài chính năm 2011 sau kiểm toán của PTL.
 
Theo lý giải của PTL trong văn bản gửi tới HOSE, PTL đã thừa nhận thay đổi chính sách kế toán về việc ghi nhận doanh thu và giá vốn từ ngày 2/2/2012 nhưng chậm công bố thông tin, là sai sót đáng tiếc trong việc cập nhật các văn bản pháp luật liên quan tới chứng khoán và thị trường chứng khoán, đồng thời sẽ nghiêm túc rút kinh nghiệm không để xảy ra chậm công bố thông tin.  
 
Liên quan tới thay đổi chính sách kế toán và ảnh hưởng trước và sau khi thay đổi chính sách kế toán, Petroland cho rằng, từ năm 2010, công ty đã áp dụng chính sách ghi nhận doanh thu và giá vốn của các bất động sản (căn hộ, văn phòng, trung tâm thương mại) được bán trước khi xây dựng hoàn tất, mà theo đó, công ty có nghĩa vụ xây dựng và hoàn tất dự án bất động sản và người mua thanh toán tiền theo tiến độ xây dựng và chấp nhận các lợi ích, rủi ro từ những biến động trên thị trường, doanh thu và giá vốn được ghi nhận theo tỷ lệ hoàn thành của công việc xây dựng
 
Hơn nữa, sau 2 năm áp dụng, Petroland nhận thấy chính sách ghi nhận doanh thu của các bất động sản được bán trước khi xây dựng hoàn tất hiện tại chưa thực sự phù hợp với thực tiễn phát triển của ngành bất động sản tại Việt Nam. Theo đó, công ty đã quyết định thay đổi  chính sách kế toán ghi nhận doanh thu đối với hoạt động bất động sản  kể từ năm tài chính 2012 theo quyết định số 99/QĐ- Petroland ngày 2/2/2012.
 
Tuy nhiên, theo yêu cầu của chuẩn mực kế toán Việt Nam số 29: Thay đổi chính sách kế toán, ước tính kế toán và các sai sót, thì việc tự nguyện thay đổi chính sách kế toán của công ty phát sinh trước khi phát hành báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2011.
 
Trong năm 2011, dự án Phú Mỹ Hưng đã hoàn thành và bàn giao cho khách hàng sử dụng nên, báo cáo tài chính năm 2011 thể hiện toàn bộ doanh thu và lợi nhuận của những dự án bất động sản đã bán và bàn giao cho khách hàng thuộc dự án Phú Mỹ Hưng, Còn dự án Chung cư Petroland quận 2 chưa bàn giao đi vào sử dụng đã được ghi giảm doanh thu và lợi nhuận khi trình bày lại báo cáo tài chính năm 2010. 
 
Do đó, công ty áp dụng hồi tố việc thay đổi chính sách kế toán ghi nhận doanh thu cho báo cáo tài chính năm 2011 và trình bày lại báo cáo tài chính năm 2010 để xác định các ảnh hưởng của việc áp dụng hồi tố chính sách kế toán.
 
Trước đó, PTL đã gây “sốc” cho các nhà đầu tư sau khi công bố báo cáo tài chính kiểm toán 2011 của công ty mẹ với lợi nhuận sau thuế lên tới 143 tỷ đồng, chênh 88,7 tỷ đồng so với số liệu lợi nhuận sau thuế công bố ban đầu  là 54,3 tỷ đồng.
 
Có thể nói, việc thay đổi chính sách kế toán “ngược dòng” với quy định của chuẩn mực, khiến báo cáo tài chính của PTL năm 2010 sau kiểm toán có doanh thu và lợi nhuận với những số liệu “khủng” đặt ra nhiều câu hỏi, nhưng Petroland chỉ lý giải “thay đổi này là nhằm mục đích để báo cáo tài chính cung cấp thông tin tin cậy và thích hợp hơn về tình hình thực hiện hoạt động của công ty”.