07:00 09/07/2008

PTS thành lập công ty TNHH đóng tàu PTS Hải Phòng

Bắc Hà

Công ty TNHH đóng tàu PTS Hải Phòng được thành lập trên cơ sở nâng cấp Xí nghiệp sửa chữa đóng tàu Hồng Hà, vốn điều lệ 5 tỷ đồng

Theo Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà nội, Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hải Phòng (mã PTS) đã thành lập Công ty TNHH đóng tàu PTS Hải Phòng.

Theo đó, Công ty TNHH đóng tàu PTS Hải Phòng được thành lập trên cơ sở nâng cấp Xí nghiệp sửa chữa đóng tàu Hồng Hà, vốn điều lệ 5 tỷ đồng, trụ sở đặt tại: số 61 mới (16 cũ) đường Ngô Quyền, phường Máy Chai, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng.

Công ty kinh doanh trong các lĩnh vực như: đóng tàu và cấu kiện nổi; sửa chữa và bảo dưỡng phương tiện vận tải; sửa chữa máy móc, thiết bị; bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy tàu vận tải thuỷ; bán buôn sắt, thép, vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng; bán buôn phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại.