09:23 29/10/2009

PTSC tiếp nhận Cảng Nghi Sơn

M.Chung

Tỉnh Thanh Hóa vừa ký biên bản chính thức bàn giao các bến số 1 và 2 thuộc Cảng Nghi Sơn cho PTSC

Lễ ký biên bản bàn giao Cảng Nghi Sơn.
Lễ ký biên bản bàn giao Cảng Nghi Sơn.
Tỉnh Thanh Hóa vừa ký biên bản chính thức bàn giao các bến số 1 và 2 thuộc Cảng Nghi Sơn cho Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí (PTSC) quản lý, vận hành, khai thác kinh doanh cảng và đầu tư các giai đoạn tiếp theo.

Theo biên bản bàn giao, tất cả các tài sản, hiện trạng được hình thành từ dự án đầu tư bến số 1, 2 Cảng Nghi Sơn chuyển giao cho PTSC gồm các tài sản theo danh mục như: bến kè và gầm bến, nạo vét và phao tiêu báo hiệu, kè bờ và đường bãi trong cảng; công trình bến và kè gầm bến, nạo vét và phao tiêu báo hiệu;...

Ngoài ra, PTSC cũng được nhận chuyển giao toàn bộ tổ chức bộ máy, danh sách người lao động thuộc biên chế Cảng Nghi Sơn và toàn bộ danh mục tài sản, nguyên nhiên vật liệu, công cụ, máy móc thiết bị đang sử dụng, tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, công nợ phải thu và phải trả và các hợp đồng đang thực hiện của Cảng Nghi Sơn.

Với biên bản trên, hai bên thống nhất giá trị tài sản chuyển giao sẽ được xác định sau khi được cơ quan kiểm toán và thẩm định giá xác định. PTSC có trách nhiệm thanh toán cho UBND tỉnh Thanh Hóa theo các điều khoản được quy định tại hợp đồng chuyển nhượng bến số 1, 2 Cảng Nghi Sơn.

Ông Nguyễn Hùng Dũng, Tổng giám đốc PTSC cho biết, sau khi tiếp nhận cảng, PTSC sẽ tập trung nguồn lực, thực hiện đầu tư mở rộng Cảng Nghi Sơn, tuyển dụng, đào tạo nhân sự, đầu tư phương tiện, trang thiết bị,… để nâng cao năng lực khai thác nhằm đáp ứng tối đa nhu cầu vận tải.

Cảng Nghi Sơn trước khi chuyển giao cho PTSC do Công ty TNHH một thành viên Cảng Thanh Hóa, trực thuộc UBND tỉnh Thanh Hóa quản lý và khai thác kinh doanh. Đây là cảng biển nước sâu lớn đã được quy hoạch với hơn 10 cầu cảng cho tàu 50.000 tấn ra vào, với lượng hàng hóa thông qua hơn 10 triệu tấn/năm.

Hiện tại, Cảng Nghi Sơn có tổng công suất bốc xếp khoảng 1,3 triệu tấn/năm với các hạng mục công trình: Bến số 1 và số 2, đê chắn cát và máy móc thiết bị phục vụ xếp dỡ hàng hoá.