10:11 07/12/2010

PTSC tiếp tục triển khai dự án hợp tác với CGGV

Yến Châu

Theo ký kết giữa PTSC và CGGV, các bên liên doanh sẽ sớm thành lập Công ty TNHH hai thành viên khai thác tàu khảo sát 2D/3D

Thực hiện sự chỉ đạo của Ban lãnhđạo Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN), trên cơ sở Biên bản Thỏa thuậnkhung (Head of Agreement) đã được PVN và Công ty CGGVeritas Services Holding BV(CGGV) ký ngày 06/07/2010, Tổng Công ty PTSC đã tiếp tục đàm phán với CGGV đểtriển khai dự án liên danh tàu khảo sát 2D và 3D.


Liên danh này sẽ góp phần nâng cao khảnăng cung cấp dịch vụ thu nổ địa chấn của PTSC phục vụ cho các nhà thầu dầu khítại Việt Nam và khu vực.


Ngày 11/12/2010, tại Tp. Vũng Tàu, PTSC và CGGV sẽ ký bản “Term Sheet”, theo đó theo đó các bên liên doanh sẽ sớm thành lập Công ty TNHH hai thành viên khai thác tàukhảo sát 2D/3D với mức vốn điều lệ là 95 triệu USD, trong đó Tổng Công ty PTSCgiữ 51% tỉ lệ vốn góp. Dự kiến, hợp đồng liên doanh sẽ hoàn thành vào 31/1/2011.