08:00 12/11/2015

PV GAS dẫn đầu ngành công nghiệp khí Việt Nam

P.V

PV GAS là một trong những đơn vị dẫn đầu của ngành dầu khí về tổng doanh thu, nộp ngân sách và lợi nhuận

Trong 5 năm trở lại đây, PV GAS đạt tốc độ tăng trưởng bình quân về các 
chỉ tiêu chính như doanh thu 8%, nộp ngân sách 9%, lợi nhuận trước thuế 
20%.
Trong 5 năm trở lại đây, PV GAS đạt tốc độ tăng trưởng bình quân về các chỉ tiêu chính như doanh thu 8%, nộp ngân sách 9%, lợi nhuận trước thuế 20%.
Tổng công ty Khí Việt Nam - Công ty Cổ phần (PV GAS) hiện là một điển hình của ngành công nghiệp khí Việt Nam, tham gia bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, cũng như góp phần phát triển nền kinh tế - xã hội nước nhà.

Chỉ trong vòng 25 năm, PV GAS đã biến giấc mơ khí trở thành hiện thực, với sự hỗ trợ và chỉ đạo của Chính phủ, các bộ ngành trung ương và đặc biệt là Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petro Vietnam).

Hệ thống cơ sở vật chất của PV GAS hiện bao gồm các hệ thống thu gom, vận chuyển, xử lý và phân phối khí: hệ thống thu gom, vận chuyển, xử lý và phân phối khí bể Cửu Long và bể Nam Côn Sơn cung cấp cho các khách hàng tiêu thụ tại khu vực Đông Nam Bộ; hệ thống thu gom vận chuyển, xử lý và phân phối khí PM3 - Cà Mau cung cấp khí cho các khách hàng tiêu thụ tại khu vực Tây Nam Bộ.

PV GAS cũng làm chủ một kho chứa LPG lạnh có sức chứa 60.000 tấn, lớn nhất và hiện đại nhất tại Việt Nam hiện nay, hệ thống tồn chứa và phân phối sản phẩm lỏng quy mô, bao gồm các kho chứa và cảng xuất sản phẩm lỏng, các hệ thống xuất sản phẩm lỏng bằng tàu và xe bồn, tổng công suất tồn chứa của hệ thống gồm 92.000 tấn LPG, 46.000 m3 Condensate. Ngoài ra, còn có hệ thống các trạm chiết nạp vào bình LPG trên khắp các tỉnh thành trên toàn quốc.

PV GAS được Chính phủ và Petro Vietnam giao thu gom, vận chuyển, tàng trữ, chế biến, kinh doanh khí và các sản phẩm khí trên phạm vi cả nước, tập trung vào mục tiêu: xây dựng PV GAS thành doanh nghiệp hàng đầu về quy mô sản xuất, kinh doanh và sức cạnh tranh trong lĩnh vực khí và phát triển công nghiệp hóa dầu từ khí và sản phẩm khí hoạt động cả ở trong và ngoài nước; cung cấp tối đa sản phẩm khí cho các nhà máy điện, nhà máy đạm góp phần đảm bảo an ninh năng lượng và an ninh lương thực quốc gia.

Trong 25 năm qua, PV GAS đã luôn đi theo định hướng ấy và đã hoàn thành nhiệm vụ của mình.

Trong công tác thu gom, chế biến, vận chuyển, xử lý, phân phối khí, PV GAS liên tục hoàn thành vượt mức kế hoạch được giao về sản lượng, doanh thu, nộp ngân sách, lợi nhuận. Kể từ năm 1995 đến hết tháng 4/2015, PV GAS đã cung cấp cho thị trường trên 95 tỷ m3 khí khô, gần 8,6 triệu tấn LPG và trên 1,5 triệu tấn Condensate.

Với việc quản lý và vận hành an toàn, liên tục các hệ thống thu gom, vận chuyển, tàng trữ, chế biến và phân phối khí từ các bể Cửu Long, Nam Côn Sơn (ở khu vực Đông Nam bộ) và Malay - Thổ Chu (khu vực Tây Nam bộ), hiện nay mỗi năm PV Gas cung cấp khí để sản xuất khoảng 35% sản lượng điện, 70% nhu cầu phân đạm và duy trì khoảng 70% thị phần LPG trong nước phục vụ các ngành công nghiệp và dân dụng của cả nước.

Trong 25 năm qua kể từ khi thành lập đến nay (4/2015), PV GAS là một trong những đơn vị dẫn đầu của ngành dầu khí về tổng doanh thu, nộp ngân sách và lợi nhuận, đã đóng góp doanh thu cho ngành Dầu khí hơn 475.000 tỷ đồng, nộp Ngân sách Nhà nước gần 51.000 tỷ đồng; hàng năm đóng góp khoảng 10% doanh thu toàn Tập đoàn và trên 2% GDP cả nước; đóng góp cho các chương trình an sinh xã hội trung bình 100 tỷ đồng mỗi năm trên địa bàn cả nước.

Trong 5 năm trở lại đây, PV GAS đạt tốc độ tăng trưởng bình quân về các chỉ tiêu chính như doanh thu 8%, nộp ngân sách 9%, lợi nhuận trước thuế 20%. Song song đó, PV GAS đã chủ động nỗ lực tìm kiếm các giải pháp kỹ thuật làm tăng tối đa hiệu suất thu hồi LPG tại nhà máy xử lý khí Dinh Cố lên khoảng 17,2 - 19,8 tấn/ngày, góp phần gia tăng sản lượng LPG.

Thực hiện chỉ đạo của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, PV GAS đã triển khai thực hiện chương trình hành động, tiết giảm chi phí, giảm giá thành sản phẩm cũng như thu xếp, quản lý vốn và giá thành sản phẩm chặt chẽ và hiệu quả đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện tại các đơn vị.

Kết quả bình quân mỗi năm PV GAS đã tiết giảm chi phí, giá thành sản phẩm khoảng 200 tỷ đồng từ chi phí quản lý, sáng kiến, cải tiến hóa sản xuất, tiết kiệm nguyên, nhiên vật liệu, năng lượng.

(Nguồn: PV GAS)