08:34 17/04/2012

PV Gas dự kiến sẽ niêm yết trên sàn Singapore

Hà Anh

Mục đích PV Gas niêm yết trên thị trường chứng khoán Singapore là nhằm tăng tính minh bạch và tạo điều kiện cho việc huy động vốn

PVG dự kiến lợi nhuận trước thuế đạt 6.437 tỷ đồng, cổ tức ở mức 20%.
PVG dự kiến lợi nhuận trước thuế đạt 6.437 tỷ đồng, cổ tức ở mức 20%.
Tổng Công ty Cổ phần Khí Việt Nam (PV Gas) công bố tài liệu tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2012 nhằm thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2012 vào ngày mai 17/4.

Đáng chú ý là Đại hội có tờ trình xin ý kiến cổ đông về việc niêm yết cổ phiếu PV Gas tại thị trường chứng khoán Singapore.

Theo PV Gas, mục đích của việc niêm yết trên thị trường chúng khoán Singapore nhằm tăng tính minh bạch và tạo điều kiện cho việc huy động vốn trên thị trường tài chính quốc tế, phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh trong thời gian tới.

Năm 2012, PV Gas đặt mục tiêu sản xuất và cung ứng 8.833 triệu m3 khí khô; 50 tấn khí condensate; 870.000 tấn LPG. Về chỉ tiêu tài chính, PV Gas đặt kế hoạch doanh thu đạt 55.168 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 6.437 tỷ đồng, cổ tức ở mức 20%.

Về công tác đầu tư, năm 2012, PV Gas đăng ký thực hiện 49 dự án với tổng số vốn đầu tư lên tới 7.690 tỷ đồng. Trong đó, với Công ty mẹ PV Gas, công tác đầu tư chủ yếu tập trung vào 2 lĩnh vực chính là thu gom, vận chuyển, xử lý và phân phối khí; xây dựng cơ sở hạ tầng chuẩn bị cho nhập khẩu khí tự nhiên hóa lỏng (LNG).

Đối với công ty con, PV Gas sẽ tập trung chủ yếu vào công tác phát triển cơ sở hạ tầng kinh doanh khí thấp áp (hệ thống phân phối tại các khu công nghiệp), CNG, kinh doanh bình khí, sản xuất ống thép và bọc ống.

Hiện tại, PV Gas đã nộp hồ sơ niêm yết 1.895 triệu cổ phiếu trên sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM.