13:39 08/12/2011

PV Gas ký hợp đồng thu gom khí đồng hành mỏ Chim Sáo

Hà Anh

PV Gas đã ký kết các hợp đồng và thỏa thuận liên quan đến dự án Khí đồng hành mỏ Chim Sáo lô 12W ngoài khơi Việt Nam

Lễ ký kết Dự án Khí đồng hành mỏ Chim Sáo lô 12W.
Lễ ký kết Dự án Khí đồng hành mỏ Chim Sáo lô 12W.
Ngày 6/12, Tổng công ty khí Việt Nam (PV Gas) đã ký kết các hợp đồng và thỏa thuận liên quan đến Dự án khí đồng hành mỏ Chim Sáo lô 12W ngoài khơi Việt Nam.

Đây là các hợp đồng thu gom khí đồng hành mỏ Chim Sáo Lô 12W giữa PV Gas và các chủ mỏ Premier Oil (Anh), tập đoàn Santos (Australia), tập đoàn dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN), Tổng công ty thăm dò và khai thác dầu khí (PVEP) và hợp đồng vận chuyển, xử lý và quản lý khí và condensate (khí ngưng tụ) từ mỏ Chim Sáo lô 12W với các chủ đường ống khí Nam Côn Sơn.

Hợp đồng thu gom khí đồng hành mỏ Chim Sáo và hợp đồng vận chuyển khí Chim Sáo có hiệu lực từ tháng 12/2011, với tổng sản lượng ước tính khoảng 900 triệu m3 khí.

Mỏ Chim Sáo nằm tại lô 12W trong vùng bồn trũng Nam Côn Sơn, có trữ lượng khoảng 50 triệu thùng dầu, trong đó Premier Oil giữ 53,125% cổ phần khai thác, tập đoàn Santos giữ 31,875% và PVN chiếm 15%. Dự kiến, mỗi ngày mỏ Chim Sáo sẽ cung cấp khoảng 25.000 thùng dầu và khoảng 700 nghìn m3 khí đồng hành.

Chim Sáo là mỏ đầu tiên của lô 12W được đưa vào khai thác. Trong tương lai sẽ có thêm các mỏ dầu và khí khác từ lô này, góp phần bổ sung thêm sản lượng dầu và khí phục vụ nền kinh tế quốc gia.

Khí đồng hành khai thác ở mỏ Chim Sáo sẽ được vận chuyển qua đường ống ngầm 10 inch dưới đáy biển dài 96,5 km tới hệ thống đường ống khí Nam Côn Sơn tại điểm giao nhận khí mã hiệu KP75, cách giàn Lan Tây 75 km. Khí về bờ sau khi được xử lý tại Trạm xử lý khí Nam Côn Sơn (Dinh Cố) sẽ được cung cấp cho các khách hàng/hộ tiêu thụ tại Phú Mỹ.