10:44 18/03/2014

PV Oil dự chi hơn 36 tỷ mua cổ phiếu COM

Hà Anh

PV Oil dự kiến thực hiện chào mua 1,1 triệu cổ phiếu COM với giá 33.000 đồng/cổ phiếu với mục đích là tăng tỷ lệ sở hữu

Diễn biến giá cổ phiếu COM trong 3 tháng qua - Nguồn: HOSE.<br>
Diễn biến giá cổ phiếu COM trong 3 tháng qua - Nguồn: HOSE.<br>
Công ty Cổ phần Vật tư - Xăng dầu (mã COM-HOSE) thông báo Tổng công ty Dầu Việt Nam - Công ty TNHH MTV (PV Oil) chào mua công khai cổ phiếu COM.

Theo đó, PV Oil dự kiến thực hiện chào mua 1,1 triệu cổ phiếu, tương đương 8% số cổ phiếu lưu hành với giá 33.000 đồng/cổ phiếu  với mục đích là tăng tỷ lệ sở hữu.

Thời gian chào mua từ ngày 17/3 đến ngày 17/4/2014 theo phương thức giao dịch chuyển nhượng quyền sở hữu qua hệ thống của Trung tâm Lưu ký chứng khoán. Nếu giao dịch thành công, PV Oil sẽ phải chi ra hơn 36 tỷ để sở hữu số cổ phiếu nói trên và tăng tỷ lệ nắm giữ lên 49,05% vốn tại COM, tương đương với 6.744.170 cổ phiếu.

Được biết, từ ngày 11/3 đến ngày 9/4, SaigonPetro đăng ký mua 250.000 cổ phiếu COM, nâng số cổ phiếu dự kiến sẽ nắm giữ lên 4.824.630 cổ phiếu, chiếm 35,09% vốn điều lệ tại COM.

Ngày 27/3 tới, COM sẽ trả cổ tức đợt 2/2013 bằng tiền với tỷ lệ 6% (1 cổ phiếu được nhận 600 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng là ngày 11/3/2014.

Được biết, doanh thu thuần quý 4/2013 của COM đạt hơn 1.400 tỷ đồng, lũy kế cả năm 2013 đạt 5.231 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế quý 4 đạt 6,2 tỷ đồng, lũy kế năm 2013 đạt 25,5 tỷ đồng. EPS cả năm đạt 1.857 đồng.

Năm 2014, COM dự kiến doanh thu thuần đạt 5.500 tỷ đồng, tăng 5,15% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế đạt 28 tỷ đồng, tăng 9,67% so với cùng kỳ.