08:16 07/09/2011

PVA bị phạt do "ỉm" thông tin cắt giảm vốn đầu tư dự án

Hà Anh

Thông tin về việc cắt giảm trên là thông tin quan trọng nhưng PVA không bổ sung thông tin này vào Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu

Ngày 1/9/2011, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành Quyết định số 640/QĐ-UBCK xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Tổng công ty Xây lắp Dầu khí Nghệ An (mã PVA-HNX).

Cụ thể, ngày 13/5/2011, Tổng công ty Xây lắp Dầu khí Nghệ An nộp Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Ngày 23/5/2011, tại Công ty Cổ phần Tổng công ty Xây lắp Dầu khí Nghệ An phát sinh thông tin về việc cắt giảm giá trị một số hạng mục thi công tại dự án khu công nghiệp Hoàng Mai với tổng giá trị cắt giảm là 51.303.958.929 đồng.

Thông tin về việc cắt giảm giá trị một số hạng mục thi công của Công ty với giá trị nêu trên là thông tin quan trọng, ảnh hưởng đến tình hình tài chính của công ty nhưng Công ty không bổ sung thông tin này vào Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 79/UBCK-GCN, Công ty Cổ phần Tổng công ty Xây lắp Dầu khí Nghệ An cũng không công bố thông tin phát sinh này và thực hiện sửa đổi, bổ sung hồ sơ chào bán cổ phiếu ra công chúng theo quy định tại khoản 1 và khoản 3 Điều 18 Luật Chứng khoán;

Do đó, xét tính chất và mức độ vi phạm, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã phạt 70 triệu đồng theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 7 Nghị định 85/2010/NĐ-CP; Phạt tiền 60 triệu đồng theo quy định tại Khoản 3 Điều 33 Nghị định 85/2010/NĐ-CP đối với Công ty Cổ phần Tổng công ty Xây lắp Dầu khí Nghệ An.

Tổng cộng mức phạt là 130.000.000 đồng vì đã có hành vi vi phạm hành chính không thực hiện công bố thông tin theo quy định và không thực hiện sửa đổi, bổ sung hồ sơ chào bán cổ phiếu ra công chúng theo quy định tại Khoản 1 và Khoản 3 Điều 18 Luật Chứng khoán.

Trước đó, HNX thông báo hủy ngày đăng ký cuối cùng (23/8/2011) để thực hiện quyền mua cổ phiếu PVA của Công ty Cổ phần Tổng Công ty Xây lắp Dầu khí Nghệ An đã nêu tại Thông báo số 3160/TB-VSD ngày 11/08/2011 của VSD do công ty này phải giải trình một số thông tin liên quan đến hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Sau đó, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tiếp tục cho phép chào bán và ngày 9/9 tới là ngày giao dịch không hưởng quyền,  13/9 là thời hạn đăng ký cuối cùng để mua 44.500.000 cổ phiếu phát hành theo tỷ lệ 1:4,45 (1 cổ phiếu tương đương 1 quyền mua, cổ đông sở hữu 1 quyền mua sẽ được mua 4,45 cổ phiếu mới) với giá 10.000 đồng/cổ phiếu.