14:16 20/04/2009

PVA và CTN trả cổ tức bằng tiền

N.Anh

Trung tâm Lưu ký vừa có thông báo về thời hạn đăng ký cuối cùng để trả cổ tức năm 2008 bằng tiền của PVA và CTN

Biểu đồ diễn biến giá cổ phiếu CTN từ tháng 7/2008 đến nay - Nguồn: VNDS.
Biểu đồ diễn biến giá cổ phiếu CTN từ tháng 7/2008 đến nay - Nguồn: VNDS.
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán thông báo, ngày 6/5/2009 và 7/5/2009 lần lượt là thời hạn đăng ký cuối cùng để trả cổ tức năm 2008 của Công ty Cổ phần Xây dựng Dầu khí Nghệ An (PVA-HASTC) và Công ty Cổ phần Xây dựng Công trình ngầm (CTN-HASTC).

Theo đó, ngày 27/5/2009, PVA sẽ trả cổ tức năm 2008 bằng tiền với tỷ lệ thực hiện 10%/mệnh giá - 1 cổ phần được nhận 1.000 đồng.

Địa điểm thực hiện: Đối với chứng khoán đã lưu ký, người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký, người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính Kế toán - Công ty Cổ phần Xây dựng Dầu khí Nghệ An - số 45 đường Trần Phú, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

Trung tâm Lưu ký tạm ngừng nhận lưu ký cổ phiếu PVA vào các ngày 5/5, 6/5 và 7/5/2009.

Trong khi đó, ngày 29/5/2009, CTN sẽ thanh toán cổ tức đợt 2/2008 với tỷ lệ thực hiện 8%/mệnh giá - 1 cổ phần được nhận 800 đồng.

Địa điểm thực hiện: Đối với chứng khoán đã lưu ký, người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký, người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Xây dựng Công trình ngầm - F101 nhà 17T5 Khu đô thị mới Trung Hoà - Nhân Chính, Hà Nội.

Trung tâm Lưu ký tạm ngừng nhận lưu ký cổ phiếu CTN vào các ngày 6, 7 và 8/5/2009.