16:03 17/09/2008

PVC chào bán phần vốn Nhà nước của Petro Vietnam

N.Anh

PVC chào bán phần vốn Nhà nước của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam với số lượng gần 3 triệu cổ phần PVC

Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thông báo từ ngày 26/9/2008 đến 26/12/2008, Tổng công ty Cổ phần Dung dịch Khoan và Hoá phẩm Dầu khí (mã PVC) sẽ đăng ký chào bán phần vốn Nhà nước của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petro Vietnam) tại PVC.

Cụ thể, Petro Vietnam bán phần vốn Nhà nước tại PVC với số lượng 2.789.730 cổ phần, tương ứng giá trị tính theo mệnh giá là 27.897.300.000 đồng.

Theo PVC, mục đích của việc chào bán cổ phiếu lần này là nhằm thay đổi cơ cấu sở hữu cổ phần tại PVC mà không làm tăng vốn điều lệ. Số tiền thu được sẽ sử dụng vào quỹ hỗ trợ doanh nghiệp để hỗ trợ các doanh nghiệp khó khăn trong Petro Vietnam và tái đầu tư cho phù hợp với chiến lược phát triển của ngành.