20:00 28/10/2008

PVC công bố lãi hơn 44 tỷ đồng trong 9 tháng

N.Anh

Tổng công ty Cổ phần Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí vừa công bố kết quả kinh doanh quý 3 và 9 tháng năm 2008

Tổng công ty Cổ phần Dung dịch khoan và Hóa phẩm dầu khí (PVC-HASTC) vừa công bố kết quả kinh doanh quý 3 và lũy kế 9 tháng năm 2008.

Cụ thể: doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong quý 3 của PVC đạt 120,559 tỷ đồng, lũy kế 9 tháng năm 2008 đạt 302,338 tỷ đồng.

Lợi nhuận sau thuế trong quý 3 đạt 14,581 tỷ đồng, lũy kế 9 tháng năm 2008 đạt 44,435 tỷ đồng. Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) đạt 3.660 đồng.

Được biết, công ty đặt mục tiêu trong năm 2008 với doanh thu đạt 600 tỷ đồng với lợi nhuận đạt 59 tỷ đồng và trả cổ tức là 20%.