13:22 21/01/2009

PVC công bố lãi ước đạt 70 tỷ đồng trong năm 2008

N.Anh

PVC công bố kết quả kinh doanh năm 2008 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2009

 Năm 2009, PVC đặt kế hoạch kinh doanh với tổng doanh thu đạt 650 tỷ đồng; lợi nhuận đạt 70 tỷ đồng - Ảnh minh họa.
Năm 2009, PVC đặt kế hoạch kinh doanh với tổng doanh thu đạt 650 tỷ đồng; lợi nhuận đạt 70 tỷ đồng - Ảnh minh họa.
Tổng công ty Cổ phần Dung dịch khoan và Hoá phẩm Dầu khí (PVC-HASTC) vừa công bố kết quả kinh doanh năm 2008 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2009.

Cụ thể, tổng sản lượng tiêu thụ đạt hơn 110.000 tấn, tổng doanh thu khoảng 440 tỷ đồng - bằng 110% so với kế hoạch, lợi nhuận sau thuế đạt khoảng 70 tỷ đồng - bằng 127,3% kế hoạch (tỷ suất lợi nhuận/vốn đạt 58,3%) và nộp ngân sách nhà nước 14,3 tỷ đồng - đạt 238% kế hoạch.

Đồng thời, Tổng công ty vẫn đảm bảo công ăn việc làm cho người lao động với thu nhập bình quân từ lương là 5,8 triệu đồng/người/tháng - bằng 111% kế hoạch năm 2008.

Năm 2009, Tổng công ty đặt kế hoạch kinh doanh với tổng sản lượng tiêu thụ đạt 145.000 tấn; tổng doanh thu đạt 650 tỷ đồng; lợi nhuận đạt 70 tỷ đồng; nộp ngân sách nhà nước 10 tỷ đồng và thu nhập bình quân 6 triệu đồng/người/tháng.