11:49 13/02/2009

PVC, PLC và DTC công bố kết quả kinh doanh năm 2008

N.Anh

PVC, PLC và DTC vừa công bố kết quả kinh doanh quý 4 và lũy kế năm 2008

Lợi nhuận sau thuế trong quý 4 của PVC đạt 38,48 tỷ đồng, lũy kế năm 2008 đạt 82,91 tỷ đồng - Ảnh minh họa.
Lợi nhuận sau thuế trong quý 4 của PVC đạt 38,48 tỷ đồng, lũy kế năm 2008 đạt 82,91 tỷ đồng - Ảnh minh họa.
Công ty Cổ phần Dung dịch khoan và Hoá phẩm Dầu khí (PVC-HASTC), Công ty Cổ phần Hóa dầu Petrolimex (PLC-HASTC) và Công ty Cổ phần Viglacera Đông Triều (DTC-HASTC) vừa công bố kết quả kinh doanh quý 4 và lũy kế năm 2008.

Công ty Cổ phần Dung dịch khoan và Hoá phẩm Dầu khí công bố doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong quý 4 đạt 119,37 tỷ đồng, lũy kế năm 2008 đạt 421,7 tỷ đồng.

Lợi nhuận sau thuế trong quý 4 đạt 38,48 tỷ đồng, lũy kế năm 2008 đạt 82,91 tỷ đồng. Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) năm 2008 đạt 6.444 đồng, EPS quý 4 đạt 2.591 đồng.

Trong khi đó, Công ty Cổ phần Hóa dầu Petrolimex công bố doanh thu bán hàng trong quý 4 đạt 720,6 tỷ đồng, lũy kế năm 2008 đạt 2.973,7 tỷ đồng.

Lợi nhuận sau thuế trong quý 4 lỗ 2,3 tỷ đồng, lũy kế năm 2008 lãi 63,73 tỷ đồng. Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) năm 2008 đạt 3.952 đồng, EPS quý 4 âm 143 đồng.

Bên cạnh đó, doanh thu bán hàng quý 4 của Công ty Cổ phần Viglacera Đông Triều đạt 21,36 tỷ đồng, lũy kế năm 2008 đạt 87,6 tỷ đồng.

Lợi nhuận sau thuế trong quý 4 đạt 3,92 tỷ đồng, lũy kế năm 2008 đạt 12,48 tỷ đồng. Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) năm 2008 đạt 23.038 đồng, EPS quý 4 đạt 5.882 đồng.