10:12 11/05/2010

PVC và TDN trả cổ tức bằng tiền

Hà Anh

PVC và TDN trả cổ tức bằng tiền với tỷ lệ thực hiện lần lượt là 12% và 15%/cổ phiếu

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán vừa thông báo thời hạn đăng ký cuối cùng để thanh toán cổ tức bằng tiền của PVC và TDN.

* Ngày 19/5/2010 là thời hạn đăng ký cuối cùng để tạm chia cổ tức đợt 1 năm 2010 bằng tiền và lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Tổng Công ty Dung dịch khoan và Hoá phẩm Dầu khí - Công ty Cổ phần (mã PVC-HNX).

Theo đó, ngày 25/6/2010, PVC sẽ tạm chia cổ tức với tỷ lệ 12%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng).

Dự kiến ngày 28/5/2010, PVC lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc thông qua việc thay đổi phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ.

Địa điểm thực hiện: Đối với chứng khoán lưu ký, người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký, người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền tại Phòng Tài chính kế toán - Tổng công ty Cổ phần Dung dịch khoan và Hoá phẩm Dầu khí, số 32-34 Thái Thịnh II, phường Thịnh Quang, quận Đống Đa, Hà Nội.

Trung tâm Lưu ký tạm ngừng nhận lưu ký chứng khoán PVC vào các ngày 18/5, 19/5 và 20/5/2010.

* Ngày 20/5/2010 là thời hạn đăng ký cuối cùng để trả cổ tức năm 2009 bằng tiền của Công ty Cổ phần Than Đèo nai - TKV (mã TDN).

Theo đó, ngày 7/6/2010, TDN sẽ trả cổ tức với tỷ lệ thực hiện 15%/cổ phiếu (1.500 đồng/cổ phiếu).

Địa điểm thực hiện: Đối với chứng khoán lưu ký, người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký, người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Văn phòng Công ty Cổ phần Than Đèo nai – TKV, phường Cẩm Tây, thị xã Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.

Trung tâm Lưu ký tạm ngừng nhận lưu ký chứng khoán TDN vào các ngày 19/5, 20/5 và 21/5/2010.