12:49 24/05/2016

PVcomBank cấp tín dụng 2.000 tỷ đồng cho PVPower

Kim Oanh

Hợp đồng tín dụng lớn giữa PVcomBank với PVPower vừa được ký kết

Lễ ký hợp đồng tín dụng giữa PVcomBank với PVPower.<br>
Lễ ký hợp đồng tín dụng giữa PVcomBank với PVPower.<br>
Ngân hàng Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) sẽ cấp tín dụng 2.000 tỷ đồng cho Tổng công ty Điện lực dầu khí Việt Nam (PVPower).

Để thu xếp nguồn vốn thực hiện, quản lý và vận hành các dự án, công trình điện, ngày 14/4/2016, Hội đồng Thành viên PVPower đã ban hành nghị quyết về việc lựa chọn ngân hàng tài trợ vốn nhận chuyển giao các dự án điện.

Theo đó, PVPower chấp thuận lựa chọn PVcomBank thu xếp vốn 2.000 tỷ đồng. Hợp đồng cụ thể đã được hai bên ký hôm qua (23/5), tại Hà Nội.

Đây cũng là hợp đồng điển hình trong hoạt động cung cấp các dịch vụ tài chính của PVcomBank cho Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (Petro Vietnam), trong đó PVPower là một đơn vị thành viên và cũng là đơn vị duy nhất của Petro Vietnam hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp điện.

Trong thời gian qua, PVcomBank đã tham gia tư vấn thu xếp vốn cho nhiều dự án lớn của Petro Vietnam, với tổng giá trị cam kết là 2,7 tỷ USD.

Hiện PVcomBank đã triển khai chương trình khách hàng ưu tiên A1 tới 8 doanh nghiệp lớn trong Petro Vietnam, chương trình khách hàng A2 tới hơn 40 doanh nghiệp khác trong ngành dầu khí…

Theo chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2050, Thủ tướng Chính phủ đã giao ba tập đoàn trụ cột là Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (Petro Vietnam) và Tập đoàn Than Khoáng sản Việt Nam (TKV) cùng tham gia lĩnh vực sản xuất điện năng.

PVPower là đơn vị duy nhất của Petro Vietnam hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp điện, được thành lập vào tháng 5/2007. Đến hết năm 2015, tổng số vốn chủ sở hữu của tổng công ty này đã tăng lên 21.774 tỷ đồng, với 26 thành viên và công ty liên kết.

Đến 17/5/2016, PVPower đã cung cấp cho thị trường 117.3 tỷ kWh điện, tổng doanh thu đạt 125.350 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt hơn 4.780 tỷ đồng, đóng góp cho ngân sách nhà nước 7.120 tỷ đồng.