15:05 15/01/2014

PVcomBank chính thức có Tổng giám đốc

Hà Anh

Ông Nguyễn Thiện Bảo từng là Tổng giám đốc Tổng công ty Tài chính Cổ phần Dầu khí Việt Nam (PVFC)

PVcomBank có vốn điều lệ là 9.000 tỷ, trụ sở chính đặt tại 22 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội và có thời hạn hoạt động là 99 năm.
PVcomBank có vốn điều lệ là 9.000 tỷ, trụ sở chính đặt tại 22 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội và có thời hạn hoạt động là 99 năm.
Hội đồng Quản trị Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đại chúng Việt Nam (PVcomBank) vừa có quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Thiện Bảo – quyền Tổng giám đốc PVcomBank chính thức giữ chức vụ Tổng giám đốc.

Ông Nguyễn Thiện Bảo sinh năm 1971, tốt nghiệp Cử nhân Kinh tế ngành Hạch toán thương nghiệp tại Đại học Thương nghiệp; Thạc sỹ Quản trị kinh doanh tại Học viện Công nghệ Châu Á.

Ông Bảo từng là Ủy viên Hội đồng Quản trị kiêm Tổng giám đốc Tổng công ty Tài chính Cổ phần Dầu khí Việt Nam (PVFC) từ tháng 4/2010 cho đến thời điểm PVFC hợp nhất với WesternBank thành PVcomBank; thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Phó tổng giám đốc Tổng công ty Thăm dò khai thác Dầu khí (PVEP); Phó giám đốc Công ty Đầu tư Phát triển Dầu khí (PIDC)…

Hiện Ban điều hành của PVcomBank có 12 thành viên gồm: ông Nguyễn Thiện Bảo - Tổng giám đốc, 11 phó tổng giám đốc gồm: ông Nguyễn Hoàng Linh, bà Nguyễn Thu Hương; ông Nguyễn Anh Tuấn; ông Ngô Ngọc Quang, ông Dương Xuân Quang, ông Nguyễn Hoàng Nam, ông Phạm Huy Tuyên; ông Nguyễn Quốc Khánh; ông Đoàn Đức Minh, bà Võ Thị Hoàng Yến và ông Nguyễn Việt Hà.

Vào tháng 9/2013, Ngân hàng Nhà nước đã cho phép thành lập PVcomBank trên cơ sở hợp nhất WesternBank và PVFC.

Vốn điều lệ của PVcomBank là 9.000 tỷ đồng, trụ sở chính tại số 22 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Thời hạn hoạt động là 99 năm kể từ ngày được cấp phép thành lập và hoạt động.

Tại thời điểm hợp nhất, PVcomBank là ngân hàng thương mại có tổng tài sản trên 100.000 tỷ đồng và có 102 điểm giao dịch trên toàn quốc. Trước mắt, ngân hàng hợp nhất này dự tính sẽ đạt khoảng 420 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế trong năm 2013; tỷ lệ nợ xấu của cả hai dự kiến sẽ giảm từ 4,76% cuối năm 2012 xuống 4,2% vào cuối năm nay.