10:03 18/04/2017

PVcomBank nâng hạn mức cho vay doanh nghiệp nhỏ

Kim Oanh

PVcomBank nâng hạn mức tín dụng và giá trị khoản vay theo tài sản đảm bảo cho doanh nghiệp nhỏ

 Hạn mức tín dụng mới đối với doanh nghiệp nhỏ tại PVcomBank được nâng lên tối đa 15 tỷ đồng/khách hàng.
Hạn mức tín dụng mới đối với doanh nghiệp nhỏ tại PVcomBank được nâng lên tối đa 15 tỷ đồng/khách hàng.
Ngân hàng Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) vừa quyết định điều chỉnh các giới hạn chính của chính sách cho vay áp dụng với khách hàng doanh nghiệp nhỏ.

Theo đó, ngân hàng này tăng hạn mức tín dụng lên tối đa 15 tỷ đồng/khách hàng, cùng mở rộng khoản tài trợ lên đến 90% giá trị của tài sản đảm bảo.

PVcomBank cho biết, việc điều chỉnh trên nhằm nắm bắt nhu cầu vốn lưu động và nhu cầu vốn trung dài hạn của các doanh nghiệp nhỏ, khởi nghiệp hay doanh nghiệp đang cần phát triển quy mô, trên cơ sở kết quả và hiệu quả giải ngân ở nhóm khách hàng này trong năm 2016.

Mặt khác, theo số liệu của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), trong số hơn 500.000 doanh nghiệp hiện nay, 97% là nhóm doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME).Trong số này có đến 85-90% là những doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ.

“Điều đáng nói là, chỉ có khoảng 40% các doanh nghiệp nhỏ và vừa, siêu nhỏ tiếp cận được với nguồn vốn ngân hàng. Chúng tôi xác định đây là khối khách hàng tiềm năng, từ thực tế giải ngân an toàn và hiệu quả năm qua, để điều chỉnh các hạn mức trên và mở rộng tín dụng khu vực này”, đại diện PVcombank nói, cũng như cho biết ngân hàng áp chính sách lãi suất cho vay hấp dẫn và cạnh tranh, cơ chế cho vay linh hoạt, phù hợp với đặc thù kinh doanh của từng doanh nghiệp.

Cùng với việc nâng hạn mức tín dụng từ 10 tỷ đồng lên 15 tỷ đồng/khách hàng, giá trị khoản vay được mở rộng lên tới 90% giá trị tài sản đảm bảo, thời hạn vay đối với những doanh nghiệp thuộc nhóm trên tại PVcomBank có thể lên tới 84 tháng.