07:30 02/05/2018

PVcomBank tổ chức thành công đại hội đồng cổ đông 2018

Thành Nam

Đại hội PVcomBank định hướng bám sát nhiệm vụ trọng tâm trong đề án tái cơ cấu giai đoạn 2016-2020

Năm 2018, PVcomBank sẽ tập trung tái cấu trúc danh mục tài sản; duy trì, hoàn thiện các sản phẩm dịch vụ truyền thống, bước đầu dịch chuyển phát triển sang nhóm các sản phẩm dịch vụ thu phí với tiện ích Internet Banking, Mobile Banking...
Năm 2018, PVcomBank sẽ tập trung tái cấu trúc danh mục tài sản; duy trì, hoàn thiện các sản phẩm dịch vụ truyền thống, bước đầu dịch chuyển phát triển sang nhóm các sản phẩm dịch vụ thu phí với tiện ích Internet Banking, Mobile Banking...

Sáng 30/4, Ngân hàng Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức thành công đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Đại hội này đã thông qua báo cáo kết quả hoạt động năm 2017 và nhiệm kỳ 2013-2018, định hướng hoạt động năm 2018 của Hội đồng Quản trị; báo cáo kết quả kinh doanh năm 2017 và kế hoạch kinh doanh năm 2018; báo cáo tình hình triển khai đề án tái cơ cấu 2016-2020; báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017 cùng các nội dung liên quan đến công tác tổ chức, điều hành và quản trị ngân hàng.

Theo báo cáo tại đại hội, năm 2017, với việc nghiêm túc tuân thủ các quy định của pháp luật và của Ngân hàng Nhà nước, linh hoạt bám sát diễn biến thị trường, PVcomBank tiếp tục có sự tăng trưởng khả quan, hoàn thành các mục tiêu tài chính quan trọng.

Phát biểu tại đại hội, ông Nguyễn Việt Hà, Phó tổng giám đốc PVcomBank cho biết, doanh thu năm 2017 của toàn ngân hàng đạt 8.021 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 88,8 tỷ đồng, hoàn thành kế hoạch đại hội cổ đông thông qua; tỷ lệ nợ xấu tiếp tục được kiểm soát ở mức cho phép 1,28%.

Cũng trong năm 2017, PVcomBank đã triển khai nhiều nội dung trong đề án tái cơ cấu giai đoạn 2016-2020; không ngừng nâng cấp hệ thống quản trị rủi ro, đưa ứng dụng Core Banking T24 vào hoạt động ổn định, đáp ứng chuẩn mực Basel 2; thường xuyên cung cấp các sản phẩm, dịch vụ ưu việt, phù hợp với từng phân khúc trên thị trường.

Sự nỗ lực của PVcomBank cũng đã được các tổ chức uy tín trong, ngoài nước ghi nhận và đánh giá cao bằng các giải thưởng như "Ngân hàng bán lẻ đổi mới hiệu quả 2017", "Ngân hàng tài trợ thương mại hiệu quả nhất Việt Nam 2017" (Tạp chí IFM - Vương quốc Anh); "Ngân hàng có sản phẩm Mobile Banking sáng tạo hiệu quả nhất năm 2017", "Ngân hàng có giải pháp Core Banking đột phá, hiệu quả nhất năm 2017" (Tạp chí Asian Banking Finance)…

Theo nhận định của PVcomBank, năm 2018, tình hình kinh tế vĩ mô được dự báo có những dấu hiệu khả quan nhưng vẫn tiềm ẩn nhiều khó khăn, thách thức. Theo đó, đại hội nhất trí thông qua định hướng, kế hoạch kinh doanh năm 2018 gắn với mục tiêu phát triển bền vững, an toàn, hiệu quả, bám sát nhiệm vụ trọng tâm trong đề án tái cơ cấu giai đoạn 2016-2020.

Cụ thể, PVcomBank sẽ tập trung tái cấu trúc danh mục tài sản; duy trì, hoàn thiện các sản phẩm dịch vụ truyền thống, bước đầu dịch chuyển phát triển sang nhóm các sản phẩm dịch vụ thu phí với tiện ích Internet Banking, Mobile Banking; triển khai nhiều chương trình thúc đẩy kinh doanh tổng thể, tăng cường bán chéo/bán gói sản phẩm dịch vụ; duy trì thường xuyên các hoạt động nghiên cứu thị trường nhằm tìm kiếm cơ hội phát triển gói sản phẩm mới đồng thời nâng cấp các gói sản phẩm hiện có…

Cũng tại đại hội, các cổ đông đã bỏ phiếu bầu và thông qua cơ cấu nhân sự thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023 với 7 thành viên Hội đồng Quản trị gồm ông Nguyễn Đình Lâm, ông Nguyễn Khuyến Nguồn, ông Trịnh Hữu Hiền, ông Đoàn Minh Mẫn, ông Nguyễn Hoàng Nam, ông Lê Anh Văn, ông Ngô Ngọc Quang; 4 thành viên Ban kiểm soát gồm ông Triệu Văn Nghị, ông Đào Văn Chung, bà Phạm Thu Thủy và bà Nguyễn Thị Hương Nga.