17:13 11/06/2009

PVD chào bán gần 26 triệu cổ phiếu ra công chúng

N.Anh

Ngày 10/6, Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán đã cấp giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu ra công chúng cho PVD

Biểu đồ diễn biến giá cổ phiếu PVD từ đầu tháng 4 đến nay - Nguồn: VNDS.
Biểu đồ diễn biến giá cổ phiếu PVD từ đầu tháng 4 đến nay - Nguồn: VNDS.
Ngày 10/6/2009, Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán đã cấp giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu ra công chúng cho Tổng công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ khoan Dầu khí - PV Drilling (PVD-HOSE).

Theo đó, Tổng công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ khoan Dầu khí được phép chào bán ra công chúng 25.716.554 cổ phiếu phổ thông, mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu, để thực hiện việc sáp nhập Công ty Cổ phần Đầu tư khoan dầu khí Việt Nam vào Tổng công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ khoan Dầu khí.
 
Trong vòng 90 ngày kể từ ngày được Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán cấp giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu ra công chúng, Tổng công ty phải thực hiện đợt chào bán cổ phiếu theo phương án nêu trong bản cáo bạch. Tổ chức tư vấn phát hành cho Tổng công ty là Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt.
 
Được biết, Tổng công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ khoan Dầu khí có vốn điều lệ 1.321,67 tỷ đồng, trụ sở chính đặt tại số 12, tầng 2 Tam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Nguyễn Thái Bình, Tp.HCM.