17:06 22/07/2009

PVD công bố lãi gần 564 tỷ đồng trong 6 tháng

Thu Thủy

Tổng công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ khoan dầu khí vừa chính thức công bố kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2009

Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu trong 6 tháng của PVD đạt 4.231 đồng.
Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu trong 6 tháng của PVD đạt 4.231 đồng.
Tổng công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ khoan dầu khí - PVDrilling (PVD-HOSE) vừa chính thức công bố kết quả kinh doanh quý 2 và lũy kế 6 tháng đầu năm 2009.

Theo đó, trong quý 2/2009, doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ của PVDrilling đạt 809,9 tỷ đồng; lũy kế 6 tháng đầu năm đạt 1.804 tỷ đồng - tăng 7,38% so với cùng kỳ năm trước.

Lợi nhuận sau thuế quý 2 đạt 273,09 tỷ đồng; lũy kế 6 tháng đạt 563,8 tỷ đồng - tăng 11% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ đạt 559,17 tỷ đồng. Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) trong 6 tháng đạt 4.231 đồng.

Trước đó PVDrilling đã cho biết dự kiến trong tháng 9/2009 và 12/2009 sẽ nhận bàn giao 2 giàn khoan II và III. Ngay sau khi nhận bàn giao, Giàn khoan II sẽ cung cấp dịch vụ khoan cho Công ty Bạch Đằng và Vietsovpetro còn Giàn khoan III sẽ cung cấp dịch vụ  khoan cho Công ty Thăng Long.

Được biết, ngày 6/7/2009, PV Drilling đã chốt danh sách cổ đông để thực hiện việc sáp nhập Công ty Cổ phần Đầu tư khoan dầu khí Việt Nam (PVDI) vào PVD Drilling với tỷ lệ 5,5:1 - cứ 5,5 cổ phiếu PVDI sẽ nhận được 1 cổ phiếu PVD.