08:21 29/08/2011

PVD đăng ký mua 1 triệu cổ phiếu quỹ

Hà Anh

Giao dịch được thực hiện từ ngày 31/8 - 30/11/2011, nhằm bình ổn giá cổ phiếu trên thị trường và làm nguồn khen thưởng cho cán bộ

Hiện PV Drilling đang vận hành hiệu quả 3 giàn khoan sở hữu và 3 giàn khoan thuê.
Hiện PV Drilling đang vận hành hiệu quả 3 giàn khoan sở hữu và 3 giàn khoan thuê.
Tổng Công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ khoan Dầu khí - PV Drilling (mã PVD-HSX) đăng ký mua lại cổ phiếu PVD làm cổ phiếu quỹ.

Theo đó, từ ngày 31/8/2011 đến ngày 30/11/2011, PVD đăng ký mua 1 triệu cổ phiếu quỹ nhằm bình ổn giá cổ phiếu trên thị trường và làm nguồn khen thưởng cho cán bộ công nhân viên của công ty.

Nguồn vốn để mua lại lấy từ Quỹ đầu tư phát triển. Phương thức giao dịch là khớp lệnh hoặc thỏa thuận.

Được biết, doanh thu thuần quý 2/2011 của PVD đạt 2.063,4 tỷ đồng; lũy kế 6 tháng đầu năm 2011 đạt 4.135,67 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế trong quý 2 đạt 224,83 tỷ đồng, lũy kế 6 tháng đạt 526,28 tỷ đồng. EPS 6 tháng đạt 2.495 tỷ đồng, EPS quý 2 đạt 1.061 đồng.

Hiện nay, PV Drilling đang vận hành hiệu quả 3 giàn khoan sở hữu và 3 giàn khoan thuê. Theo kế hoạch thực hiện, các giàn khoan sở hữu sẽ hoạt động ổn định đến giữa năm 2012 trước khi có hợp đồng mới. PV Drilling còn thuê thêm giàn Aquamarine Driller để cung cấp dịch vụ ngắn hạn cho Salamander Energy từ tháng 7/2011.

Ngoài ra, dự kiến đầu quý 4/2011, PV Drilling sẽ đưa vào hoạt động thêm giàn khoan tiếp trợ nửa nổi nửa chìm TAD để triển khai phục vụ chiến dịch khoan nước sâu của khách hàng.