11:47 24/01/2013

PVD đầu tư 35 triệu USD lập liên doanh tại Singapore

Hà Anh

Cơ cấu nguồn vốn đầu tư giàn khoan dầu khí là 226,7 triệu USD. Trong đó, vốn chủ sở hữu là 30% và 70% còn lại là vốn vay

Diễn biến giá cổ phiếu PVD trong 3 tháng qua. Nguồn: HOSE.<br>
Diễn biến giá cổ phiếu PVD trong 3 tháng qua. Nguồn: HOSE.<br>
Tổng công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan dầu khí - PV Drilling (mã PVD-HOSE) công bố nghị quyết Hội đồng Quản trị thành lập liên doanh tại Singapore.

Theo đó, PVD phê duyệt dự án đầu tư thành lập liên doanh PV Drilling - FEG tại Singapore để đầu tư và vận hành giàn khoan dầu khí. Đây là liên doanh giữa PVD và Falcon Energy Group Limited (FEG).

Cơ cấu nguồn vốn đầu tư giàn khoan dầu khí là 226,7 triệu USD. Trong đó, vốn chủ sở hữu là 30% tương đương 70 triệu USD (PVD góp 35 triệu USD và FEG góp 35 triệu USD). 70% còn lại là vốn vay tương đương 156,7 triệu USD.

Công ty có vốn điều lệ đăng ký ban đầu 1.000 USD, mỗi bên góp 50% tương đương 500 USD. Vốn điều lệ sẽ được điều chỉnh và được các bên đóng góp phù hợp tiến độ triển khai dự án theo đúng tỷ lệ 50-50 giữa PVD và FEG.

Mục tiêu của liên doanh là thực hiện và phục vụ chiến lược kế hoạch phát triển hoạt động dầu khí ra nước ngoài của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam PVN. Liên doanh sẽ mua lại giàn khoan dầu khí đang đóng mới để khai thác, phát triển đội giàn khoan dầu khí tự nâng đa năng cho các nhà thầu dầu khí ở khu vực Đông Nam Á, Vịnh Mexico, Trung Đông,...