08:18 15/05/2012

PVD hoãn kế hoạch phát hành 200 triệu USD trái phiếu quốc tế

Hà Anh

PVD hoãn kế hoạch phát hành 200 triệu USD trái phiếu quốc tế do chi phí của việc phát hành này khá cao và rủi ro hơn dự kiến

Diễn biến giá cổ phiếu PVD trong 3 tháng qua. Nguồn: HSX.
Diễn biến giá cổ phiếu PVD trong 3 tháng qua. Nguồn: HSX.
Đại hội cổ đông Tổng công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí (mã PVD-HSX) thông qua việc chào bán 40 triệu cổ phiếu cho đối tác chiến lược và hoãn phát hành trái phiếu quốc tế.

Nguyên nhân của việc PVD hoãn kế hoạch phát hành 200 triệu USD trái phiếu quốc tế do chi phí của việc phát hành trái phiếu quốc tế khá cao và rủi ro hơn dự kiến nên Hội đồng Quản trị đã quyết định tạm ngừng triển khai kế hoạch, mặc dù qua một số buổi roadshow ở nước ngoài, có nhiều tổ chức quan tâm đến kế hoạch này của PVD.

Đồng thời, PVD thông qua việc phát hành 40 triệu cổ phiếu để chào báo cho đối tác chiến lược với mức giá thỏa thuận không thấp hơn giá trị sổ sách tại thời điểm cuối quý gần nhất. Cổ đông chiến lược phải đáp ứng được các yêu cầu do Hội đồng Quản trị đề ra và phải cam kết giữ cổ phiếu tối thiểu 3 năm.

Năm 2012, PVD dự kiến doanh thu đạt 10.100 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế đạt 1.314 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 1.150 tỷ đồng và thông qua việc trả cổ tức năm 2011 bằng tiền là 15%/vốn điều lệ.