18:20 16/06/2008

PVD, NSC được niêm yết bổ sung cổ phiếu

Thiên Hà

Ngày 16/6/2008, Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM đã chấp thuận cho PVD và NSC được niêm yết cổ phiếu bổ sung

Ngày 16/6/2008, Sở Giao dịch Chứng khoán TpHCM đã chấp thuận cho Tổng Công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ khoan Dầu khí (mã PVD) được niêm yết bổ sung cổ phiếu.

Theo đó, PVD được niêm yết bổ sung: 22.027.744 cổ phiếu (mệnh giá 10.000đồng/cổ phiếu) với tổng giá trị niêm yết bổ sung (theo mệnh giá) là hơn 220 tỷ đồng.

Cùng ngày, Sở đã thông báo quyết định số 59/QĐ-SGDHCM ngày 06/06/2008 về việc cho Công ty Cổ phần Giống Cây trồng Trung ương (mã NSC) được niêm yết và giao dịch cổ phiếu phát hành thêm tại sàn Tp.HCM.

Theo đó, Công ty Cổ phần Giống Cây trồng Trung ương được niêm yết 2.165.950 cổ phiếu, trong đó phát hành 1.165.320 cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, 854.000 cổ phiếu cho cổ đông chiến lược, 146.630 cổ phiếu cho cán bộ công nhân viên. Tổng giá trị chứng khoán niêm yết hơn 21 tỷ đồng. Ngày chính thức giao dịch là ngày 19/06/2008.