16:37 24/11/2008

PVD trả cổ tức 25% bằng tiền mặt

N.Anh

3/12/2008 là ngày giao dịch không hưởng quyền để tạm ứng cổ tức đợt 1/2008 của PVD

Ngày 22/12/2008, PVD sẽ tạm ứng cổ tức đợt 1/2008 bằng tiền với tỷ lệ thực hiện 25%/mệnh giá - 2.500 đồng/cổ phiếu.
Ngày 22/12/2008, PVD sẽ tạm ứng cổ tức đợt 1/2008 bằng tiền với tỷ lệ thực hiện 25%/mệnh giá - 2.500 đồng/cổ phiếu.
Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM thông báo, 3/12/2008 là ngày giao dịch không hưởng quyền và ngày 5/12/2008 là thời hạn đăng ký cuối cùng để tạm ứng cổ tức đợt 1/2008 của Tổng công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ khoan dầu khí (PVD-HOSE).

Theo đó, ngày 22/12/2008, PVD sẽ tạm ứng cổ tức đợt 1/2008 bằng tiền với tỷ lệ thực hiện 25%/mệnh giá - 2.500 đồng/cổ phiếu.

Địa điểm chi trả: đối với cổ đông đã lưu ký chứng khoán sẽ nhận cổ tức tại các công ty chứng khoán nơi mở tài khoản.

Đối với cổ đông chưa lưu ký chứng khoán sẽ nhận cổ tức tại trụ sở chính của Tổng công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ khoan Dầu khí tại lầu 2, 3, số 12 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, quận 1, Tp.HCM.

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán - Chi nhánh tại Tp.HCM tạm ngừng nhận lưu ký chứng khoán PVD vào những ngày 4, 5 và 8/12/2008.