09:35 16/06/2009

PVD ước đạt lợi nhuận 500 tỷ đồng trong 6 tháng

Hải Bằng

Tổng công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ khoan dầu khí vừa thông báo ước tính kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm

Ngày 10/6, Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán đã cấp giấy chứng nhận chào bán 25.716.554 cổ phiếu ra công chúng cho PV Drilling.
Ngày 10/6, Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán đã cấp giấy chứng nhận chào bán 25.716.554 cổ phiếu ra công chúng cho PV Drilling.
Ngày 15/6, Tổng công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ khoan dầu khí - PVDrilling (PVD-HOSE) vừa thông báo ước tính kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2009.

Theo đó, trong 6 tháng, doanh thu của PV Drilling ước đạt 1.800 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế ước đạt 500 tỷ đồng.

Trước đó, ngày 9/6/2009, PV Drilling cũng thông báo giàn khoan PV Drilling I đã tiến hành khoan mở lỗ giếng khoan VGP-112-Pr-1x, bắt đầu thực hiện hợp đồng cho Công ty Vietgazprom và sau khi hoàn tất hợp đồng khoan cho Vietgazprom, giàn khoan PVDrilling I sẽ tiếp tục thực hiện hợp đồng khoan cho chiến dịch khoan 2009 của Phú Quý POC.

PVDrilling cũng chính thức thông báo, dự kiến trong tháng 9/2009 và 12/2009 sẽ nhận bàn giao 2 giàn khoan II và III. Ngay sau khi nhận bàn giao, Giàn khoan II sẽ cung cấp dịch vụ khoan cho Công ty Bạch Đằng và Vietsovpetro còn Giàn khoan III sẽ cung cấp dịch vụ  khoan cho Công ty Thăng Long.

Mới đây, Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán đã cấp giấy chứng nhận chào bán 25.716.554 cổ phiếu ra công chúng cho PV Drilling, để thực hiện việc sáp nhập Công ty Cổ phần Đầu tư khoan dầu khí Việt Nam vào Tổng công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ khoan Dầu khí.