08:11 19/10/2011

PVE đã giải ngân hết 100 tỷ đồng từ đợt tăng vốn

Minh Hà

Công ty đã đầu tư gần 57 tỷ đồng vào các công ty con và 13 tỷ đồng vào văn phòng của PVE

Diễn biến giá cổ phiếu PVE trong 3 tháng qua - Nguồn: HNX.
Diễn biến giá cổ phiếu PVE trong 3 tháng qua - Nguồn: HNX.
Tổng Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Thiết kế Dầu khí (mã PVE-HNX) công bố báo cáo tình hình sử dụng vốn từ đợt phát hành thêm tăng vốn từ 80 tỷ đồng lên 180 tỷ đồng.

Theo đó, PVE đã sử dụng gần 57 tỷ đồng đầu tư vào các công ty con. Trong đó, đầu tư vào công ty PCIC là 11,42 tỷ đồng (theo nghị quyết chuyển nhượng vốn của Tập đoàn cho PVE giá 1 cổ phiếu của PCIC là 10.570 đồng cao hơn so với kế hoạch Đại hội cổ đông PVE thông qua là 10.000 đồng);

Công ty PVE – PMC là 18 tỷ đồng ( PVE chỉ góp 60% vốn điều lệ của PVE-PMC thay cho kế hoạch là 75% nhằm đảm bảo tính chủ động trong sản xuất kinh doanh của PVE-PMC); Công ty PVE – CS là 12 tỷ đồng và Công ty PVPE là 15,5 tỷ đồng (công ty chưa thực hiện được do PVPE mới lên sàn HNX với mã là PPE từ tháng 9/2011, trong khi cổ phiếu do PVPower nắm giữ (đơn vị dự kiến chuyển nhượng cổ phần của PVPE cho PVE) đang bị hạn chế chuyển nhượng.

Bên cạnh đó, công ty cũng góp 30 tỷ đồng đầu tư văn phòng tổng công ty tại Dragon Tower. Số tiền còn lại 13,1 tỷ đồng dùng để bổ sung vốn lưu động.