08:55 15/01/2008

PVE giải trình giá giảm sàn 5 phiên liên tiếp

M.Kiều

Đây là trường hợp đầu tiên trên sàn Hà Nội phải giải trình về việc tăng giảm giá cổ phiếu liên tục trong 5 phiên liên tiếp

Ngày 11/1/2008, Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã công bố giải trình của Công ty Cổ phần Tư vấn và Thiết kế dầu khí (mã PVE-HASTC) về việc giảm sàn 5 phiên liên tiếp của cổ phiếu PVE.

Đây là trường hợp đầu tiên trên sàn Hà Nội phải giải trình về việc tăng giảm giá cổ phiếu liên tục trong 5 phiên liên tiếp.

Theo Công văn số 24/ĐTTK-TCKT ngày 10/01/2008 của Công ty Cổ phần Tư vấn và Thiết kế dầu khí thì việc giảm sàn 5 phiên liên tiếp của cổ phiếu PVE là do cổ phiếu PVE mới niêm yết và do tình hình chung của thị trường chứng khoán Việt Nam cũng như thế giới đang trong đà sụt giảm.

Đồng thời, Công ty cũng đã báo cáo sơ bộ về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2007 với doanh thu đạt 125 tỷ đồng, lợi nhuận đạt 7,24 tỷ đồng. Hiện tại, công ty vẫn đang hoạt động tốt và đang trên đà phát triển.

Công ty Cổ phần tư vấn và thiết kế dầu khí có vốn điều lệ hơn 34,5 tỷ đồng, chào sàn ngày 2/1/2008. Kết thúc phiên giao dịch ngày 11/1/2008, PVE có giá bình quân 77.100 đồng/cổ phiếu, tăng 600 đồng/cổ phiếu so với phiên trước, có 16.000 cổ phiếu được chuyển nhượng thành công.