09:31 10/04/2008

PVE mua lại cổ phiếu quỹ

H.Vũ

Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư và thiết kế dầu khí (mã PVE-HOSE) sẽ thực hiện việc mua lại cổ phiếu PVE làm cổ phiếu quỹ trong vòng 1 tháng

Theo thông báo từ Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HASTC), Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư và thiết kế dầu khí (mã PVE-HOSE) sẽ thực hiện việc mua lại cổ phiếu PVE làm cổ phiếu quỹ trong vòng 1 tháng, kể từ ngày 15/4/2008.

Tổng số cổ phiếu PVE mà công ty dự kiến mua vào là 50.000 cổ phiếu, được thực hiện qua Công ty Cổ phần Chứng khoán dầu khí chi nhánh Tp.HCM, nhằm hạn chế sự biến động về giá của cổ phiếu PVE trên thị trường. Nguồn vốn để mua là từ Quỹ đầu tư phát triển và lợi nhuận để lại của công ty.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 9/4/2008, giá bình quân của cổ phiếu PVE đạt 32.200 đồng/cổ phiếu, giảm 200 đồng/cổ phiếu so với phiên trước với 8.000 cổ phiếu được chuyển nhượng thành công.