16:14 21/07/2010

PVEP đặt mục tiêu khai thác gần 9 triệu tấn dầu cả năm

Từ Nguyên

Tổng công ty Thăm dò và Khai thác dầu khí (PVEP) vừa công bố kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh 6 tháng đầu năm

PVEP tổ chức họp báo công bố kết quả sản xuất, kinh doanh 6 tháng đầu năm, chiều 20/7.
PVEP tổ chức họp báo công bố kết quả sản xuất, kinh doanh 6 tháng đầu năm, chiều 20/7.
Tổng công ty Thăm dò và Khai thác dầu khí (PVEP) vừa công bố kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh 6 tháng đầu năm.

Theo đó, trong 6 tháng đầu năm nay, PVEP đã hoàn thành vượt mức kế hoạch khai thác dầu khí với 4,16 triệu tấn dầu, 4.324 triệu m3 khí, gia tăng trữ lượng 12,3 triệu tấn dầu.

Ngoài ra, PVEP cũng đã đưa vào khai thác 2 mỏ mới là Sư tử đen Đông Bắc, Lô 15.1 và mỏ D30 – Lô SK 305.

Tổng doanh thu của PVEP trong 6 tháng đầu năm ước đạt 18.968 tỷ đồng, tăng 36% so với cùng kỳ năm 2009. Nộp ngân sách nhà nước đạt 5.817 tỷ đồng.

PVEP đã ký được 7 hợp đồng dầu khí, bao gồm: lô Kossor ở Uzbekistan, lô 51 Malay - Thổ Chu, Lô 09.2/10 bể Cửu Long, Lô 46/7 Malay - Thổ Chu, 01/10 và 02/10 bể Cửu Long, Lô Junin 2 ở Venezuela và một thỏa thuận chuyển nhượng lô 07 - 03 từ Premier Oil.

Hiện PVEP đang tích cực triển khai đánh giá cơ hội tại các lô trong và ngoài nước. Trong 6 tháng cuối năm, PVEP phấn đấu khai thác dầu đạt 4,53 triệu tấn, khai thác khí đạt 3.957 triệu m3, đồng thời đưa 2 mỏ mới vào khai thác và phấn đấu ký từ 5 - 7 hợp đồng dầu khí mới.

Đơn vị này cũng đặt mục tiêu đạt tổng doanh thu trong 6 tháng cuối năm là 15.868 tỷ đồng, trong đó nộp ngân sách nhà nước khoảng 4.677 tỷ đồng.