08:41 02/02/2010

PVF công bố lãi 611 tỷ đồng trong năm 2009

N.Anh

Tổng công ty Tài chính Cổ phần Dầu khí (mã PVF - HOSE) vừa công bố kết quả kinh doanh năm 2009

Tổng công ty Tài chính Cổ phần Dầu khí Việt Nam (mã PVF-HOSE) vừa công bố kết quả kinh doanh năm 2009.

Cụ thể, doanh thu của PVF đạt 5.658 tỷ đồng, bằng 145% kế hoạch cả năm 2009. Lợi nhuận trước thuế đạt 611 tỷ đồng, bằng 153% kế hoạch cả năm 2009 đã được đại hội đồng cổ đông thông qua sau trích lập dự phòng tín dụng và trích lập dự phòng đầu tư. Tính đến ngày 31/12/2009, tổng tài sản của PVF là 64.652 tỷ đồng.

Năm 2010, PFC đặt mục tiêu doanh thu đạt 5.059 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 1.032 tỷ đồng. PVF cho biết sẽ phấn đấu thực hiện niêm yết cổ phiếu trên Sở Giao dịch Chứng khoán Singapore (SGX); chuyển nhượng thành công 18% vốn góp của Petro Vietnam tại PVF; tỷ lệ nợ xấu/tổng dư nợ ≤ 2%.