07:29 23/05/2013

PVF muốn bán 5 triệu cổ phiếu PPC

Hà Anh

Nếu giao dịch thành công, PVF chỉ còn nắm 0,8% vốn tại Nhiệt điện Phả Lại, tương đương trên 2,8 triệu cổ phiếu

Diễn biến giá cổ phiếu PPC trong 3 tháng qua - Nguồn: HOSE.<br>
Diễn biến giá cổ phiếu PPC trong 3 tháng qua - Nguồn: HOSE.<br>
Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại (mã PPC-HOSE) thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ là Tổng công ty Tài chính Cổ phần Dầu khí Việt Nam (mã PVF-HOSE).

Theo đó, PVF đăng ký bán 5 triệu cổ phiếu PPC từ ngày 27/5 đến ngày 27/6/2013 theo phương pháp khớp lệnh. Theo PVF, mục đích việc bán cổ phiếu là nhằm cơ cấu danh mục đầu tư và bán cổ phần ủy thác của khách hàng.

Nếu giao dịch thành công, sở hữu của PVF tại Nhiệt điện Phả Lại sẽ giảm xuống còn 0,8%, tương đương hơn 2,8 triệu cổ phiếu. Hiện ông Nguyễn Việt Hà - thành viên Hội đồng Quản trị của Nhiệt điện Phả Lại là Trưởng ban Đầu tư và Tư vấn tài chính của PVF, và cá nhân ông Hà không nắm cổ phiếu nào của PPC.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 22/5, giá cổ phiếu PPC đóng cửa ở mức 26.900 đồng/cổ phiếu.