18:42 26/12/2012

PVF thông qua việc giảm 90% chỉ tiêu lợi nhuận

Hà Anh

Cổ đông PVF thông qua mục tiêu lãi trước thuế năm 2012 đạt 50 tỷ đồng, giảm 469 tỷ đồng so với kế hoạch trước đó

Diễn biến giá cổ phiếu PVF trong 3 tháng qua. Nguồn: HOSE.<br>
Diễn biến giá cổ phiếu PVF trong 3 tháng qua. Nguồn: HOSE.<br>
Tổng công ty Tài chính Cổ phần dầu khí Việt Nam (mã PVF-HOSE) công bố kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và nghị quyết Đại hội cổ đông về việc điều chỉnh kế hoạch kinh doanh 2012 và chi trả cổ tức năm 2011.

Theo đó, vốn điều lệ được công ty giữ nguyên là 6.000 tỷ đồng; kế hoạch doanh thu cũng được công ty giữ nguyên là 6.860 tỷ đồng. Mục tiêu lợi nhuận sau thuế đạt 50 tỷ đồng, giảm 469 tỷ đồng, tương ứng giảm 90% so với kế hoạch trước đó. PVF sẽ không trả cổ tức năm 2012 trong khi kế hoạch trước đó là 6%.

Về cổ tức năm 2011, PVF sẽ chi trả tỷ lệ 3,5% bằng tiền. Thời gian thực hiện vào tháng 1/2013.

Theo báo cáo tài chính hợp, quý 3, PVF lãi 28,1 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 197,3 tỷ đồng, EPS 9 tháng đạt 305 đồng. Như vậy, kế hoạch lợi nhuận công ty được điều chỉnh thấp hơn cả mức thực hiện 9 tháng năm 2012.