17:40 19/02/2013

“PVF tiếp tục làm việc với Vinashin và Vinalines để thu nợ”

Hà Anh

PVF cho biết tiếp tục làm việc với Vinashin và Vinalines và các cơ quan quản lý nhà nước về phương án xử lý và thu hồi nợ

Diễn biến giá cổ phiếu PVF trong 3 tháng qua. Nguồn: HOSE.<br>
Diễn biến giá cổ phiếu PVF trong 3 tháng qua. Nguồn: HOSE.<br>
Tổng công ty Tài chính Cổ phần Dầu khí Việt Nam - PVFC (mã PVF-HOSE) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 và lũy kế cả năm 2012.

Theo đó, trong quý 4, thu nhập lãi thuần của PVF là -231,78 tỷ đồng, cả năm là -1.172,35 tỷ đồng.

Trong quý 4, hoạt động dịch vụ lỗ 8,87 tỷ đồng, lũy kế cả năm 2012 lỗ 863 triệu đồng; Hoạt động kinh doanh ngoại hối lỗ 9,03 tỷ đồng và cả năm lỗ 17,01 tỷ đồng; Hoạt động kinh doanh chứng khoán lỗ 19,9 tỷ đồng và cả năm lỗ 269,4 tỷ đồng.

Ttrong quý 4, chi phí hoạt động của PVF giảm xuống 264,51 tỷ đồng, cả năm là 790,72 tỷ đồng.

Mức lỗ sau thuế quý 4 của PVF là gần 136 tỷ đồng, lũy kế cả năm 2012 lãi 61,4 tỷ đồng, giảm mạnh so với mức lãi 127 tỷ đồng trong quý 4/2011 và 347,56 tỷ đồng năm 2011.

Năm 2012, PVFC đã khoanh khoản cho vay với Tập đoàn Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam (Vinashin) và Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (Vinalines), theo chỉ đạo của cơ quan quản lý Nhà nước để lên phương án xử lý và thu hồi. Trong đó, với Vinashin là khoản cho vay từ năm 2009, và Vinalines là khoản cho vay từ năm 2011.

PVF cho biết đang tiếp tục làm việc với Vinashin và Vinalines và các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về phương án xử lý và thu hồi nợ các khoản cho vay này.