16:20 03/01/2012

PVF vượt 10% kế hoạch lợi nhuận năm

Hà Anh

Năm 2012, PVF đặt mục tiêu đặc biệt là chuyển đổi thành công mô hình hoạt động theo mô hình ngân hàng thương mại cổ phần

Diễn biến giá cổ phiếu PVF trong 3 tháng qua. Nguồn: HSX.
Diễn biến giá cổ phiếu PVF trong 3 tháng qua. Nguồn: HSX.
Tổng Công ty tài chính cổ phần Dầu khí Việt Nam - PVFC (mã PVF-HSX) công bố kết quả kinh doanh năm 2011 và kế hoạch kinh doanh năm 2012.

Theo đó, doanh thu của PVF trong năm 2011 đạt 7.642 tỷ đồng, bằng 106% kế hoạch năm; lợi nhuận đạt 399 tỷ đồng, bằng 110% kế hoạch năm và hoàn thành việc tăng vốn điều lệ lên 6.000 tỷ đồng thông qua phát hành cổ phiếu thưởng...

Đồng thời, PVFC cũng đã thực hiện tốt việc tái cấu trúc danh mục đầu tư bằng việc thực hiện chuyển nhượng 2.483 tỷ đồng (thu hồi 2.325 tỷ đồng), cơ cấu 1.431 tỷ đồng các khoản đầu tư. Bên cạnh đó, công tác quản trị nguồn vốn của Tập đoàn được thực hiện hiệu quả. Hoạt động huy động vốn được cải thiện mạnh mẽ, đáp ứng yêu cầu thanh khoản của Tổng công ty. Công tác thu xếp vốn cho các doanh nghiệp trong ngành, công tác phát triển các dự án CDM và kinh doanh Cers cũng có những bước tiến đáng kể…

Năm 2012, PVF đặt mục tiêu doanh thu của Tổng công ty đạt 7.094 tỷ đồng, lợi nhuận đạt 695 tỷ đồng; tiếp tục chuyển nhượng các khoản đầu tư không hiệu quả; thu xếp vốn tối thiểu đạt 20.000 tỷ đồng; mua bán ngoại tệ đạt 110% so với năm 2011; đặc biệt là chuyển đổi thành công mô hình hoạt động của PVFC theo mô hình ngân hàng thương mại cổ phần.

Dự kiến, ngày 9/1/2012, PVF sẽ lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông về việc điều chỉnh kế hoạch kinh doanh của Tổng Công ty Tài chính cổ phần Dầu khí Việt Nam.

Trước đó, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước chấp thuận việc Tổng Công ty được bổ sung nội dung “Thực hiện nghiệp vụ mua, bán trái phiếu doanh nghiệp” Vào điểm 5.4, khoản 5, Điều 1 Giấy phép thành lập và hoạt động đối với Công ty tài chính số 72/GP-NHNN ngày 17/3/2008 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước cấp cho Tổng Công ty tài chính cổ phần Dầu khí Việt Nam.