18:10 08/12/2012

PVF xin giảm mục tiêu lợi nhuận từ 660 tỷ xuống 50 tỷ

Hà Anh

Kế hoạch vốn điều lệ và doanh thu được công ty giữ nguyên, tuy nhiên lợi nhuận trước và sau thuế giảm xuống chỉ còn 50 tỷ đồng.

Diễn biến giá cổ phiếu PVF trong 3 tháng qua. Nguồn: HOSE.<br>
Diễn biến giá cổ phiếu PVF trong 3 tháng qua. Nguồn: HOSE.<br>
Tổng công ty Tài chính Cổ phần dầu khí - PVFC (mã PVF-HOSE) xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2012 và báo cáo kế hoạch chi trả cổ tức năm 2011.

Theo đó, vốn điều lệ được công ty giữ nguyên là 6.000 tỷ đồng; kế hoạch doanh thu cũng được công ty giữ nguyên là 6.860 tỷ đồng. Tuy nhiên, kế hoạch lợi nhuận trước thuế giảm từ 660 tỷ đồng xuống còn 50 tỷ đồng và kế hoạch lợi nhuận sau thuế giảm từ 519 tỷ đồng xuống còn 50 tỷ đồng.

Mức cổ tức năm 2012 là 6% cũng được công ty điều chỉnh giảm xuống còn 0%.

Theo báo cáo tài chính hợp, thu nhập lãi thuần quý 3 của PVF lỗ 263,5 tỷ đồng; lũy kế lỗ 940,5 tỷ đồng. Quý 3, PVF lãi 28,1 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 197,3 tỷ đồng, EPS 9 tháng đạt 305 đồng. Như vậy, kế hoạch lợi nhuận công ty dự kiến điều chỉnh thấp hơn cả mức thực hiện 9 tháng năm 2012.

Đồng thời, PVF cũng xin ý kiến cổ đông thông qua kế hoạch chia cổ tức 2011 bằng tiền tỷ lệ 3,5% và dự kiến thực hiện trong tháng 1 năm 2013.