17:09 14/08/2013

PVFC báo lãi hợp nhất gần 38 tỷ đồng

Hà Anh

Quý 2, PVF báo lợi nhuận sau thuế đạt 17,7 tỷ đồng, lũy kế 6 tháng đạt 37,7 tỷ đồng

Diễn biến giá cổ phiếu PVF trong 3 tháng qua - Nguồn: HOSE.<br>
Diễn biến giá cổ phiếu PVF trong 3 tháng qua - Nguồn: HOSE.<br>
Tổng công ty Tài chính Cổ phần Dầu khí Việt Nam - PVFC (mã PVF-HOSE) công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 2/2013 và lũy kế 6 tháng đầu năm 2013.

Theo đó, thu nhập lãi thuần của PVF trong quý 2 lỗ 200 tỷ đồng, lũy kế 6 tháng lỗ 342,5 tỷ đồng.

Đáng chú ý, trong quý 2, hoạt động dịch vụ lỗ 5,7 tỷ đồng; hoạt động kinh doanh ngoại hối lỗ 2,45 tỷ đồng và hoạt động mua bán chứng khoán báo lỗ 46 tỷ đồng. Trong khi đó, hoạt động khác đem về 437 tỷ đồng lợi nhuận và hoạt động góp vốn, mua cổ phần lãi gần 11 tỷ đồng.

Chi phí hoạt động quý 2 của PVF là 183,2 tỷ đồng, chi phí dự phòng rủi ro tín dụng là 8,5 tỷ đồng.

Tổng lợi nhuận trước thuế đạt 18,9 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 17,7 tỷ đồng; lũy kế 6 tháng đầu năm đạt 37,7 tỷ đồng. EPS quý 2 đạt 28 đồng, trong khi cùng kỳ năm trước là -11 đồng. EPS 6 tháng năm 2013 đạt 56 đồng.

Tính đến ngày 30/6, cho vay khách hàng đạt 37.160 tỷ đồng, giảm 6,45% so với ngày 31/12/2012 (39.725 tỷ đồng); tiền gửi của khách hàng tại PVFC là 27.764 tỷ đồng, tăng trưởng 10,9% so với cuối năm trước (25.035 tỷ đồng), lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đạt 17,47 tỷ đồng.