23:53 18/08/2008

PVFC đăng ký bán 1 triệu cổ phiếu DPM

Thu Thủy

Ngày 18/8, Tổng công ty Tài chính Cổ phần Dầu khí Việt Nam công bố bán cổ phiếu 1 triệu cổ phiếu DPM

Biểu đồ diễn biến giá cổ phiếu DPM từ tháng 4/2008 đến nay - Nguồn ảnh: VNDS.
Biểu đồ diễn biến giá cổ phiếu DPM từ tháng 4/2008 đến nay - Nguồn ảnh: VNDS.
Ngày 18/08/2008, Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM nhận được công văn của Tổng công ty Tài chính Cổ phần Dầu khí Việt Nam (PVFC), đăng ký bán cổ phiếu của Tổng công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí (DPM).

Theo đó, từ ngày 20/08/2008 đến ngày 18/10/2008, ông Đoàn Minh Mẫn, Phó tổng giám đốc của PVFC, đại diện vốn cho PVFC tại DPM đăng ký bán 1 triệu cổ phiếu DPM, giảm tỷ lệ nắm giữ sau khi giao dịch từ 6.453.360 cổ phiếu xuống 5.453.360 cổ phiếu.

Trước đó, PVFC thông qua người đại diện đã đăng ký bán 2 triệu cổ phiếu DPM nhưng thực tế tính đến ngày 16/8, PVFC mới bán được 1.647.500 cổ phiếu DPM, thấp hơn 352.500 cổ phiếu so với số lượng đăng ký bán ban đầu.

Như vậy, kể từ ngày 16/7/2008 đến ngày 18/8, PVFC đã hai lần đăng ký bán cổ phiếu DPM với khối lượng đăng ký bán lên đến 3 triệu cổ phiếu.

Được biết, 6 tháng đầu năm, doanh thu của DPM đạt 3.134 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 1.190 tỷ đồng trong khi doanh thu của PVFC đạt 1.770 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 198 tỷ đồng.