20:53 15/11/2012

PVFC đăng ký thoái hết vốn tại HBC

Hà Anh

PVFC đăng ký bán hết 873.120 cổ phiếu HBC, từ ngày 20/11 đến ngày 20/12

Diễn biến giá cổ phiếu HBC trong 3 tháng qua - Nguồn: HOSE.<br>
Diễn biến giá cổ phiếu HBC trong 3 tháng qua - Nguồn: HOSE.<br>
Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh địa ốc Hòa Bình (mã HBC-HOSE) thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến cổ đông nội bộ Tổng Công ty Tài chính Cổ phần dầu khí - PVFC (mã PVF-HOSE).

Theo đó, PVFC đăng ký bán hết 873.120 cổ phiếu HBC, từ ngày 20/11 đến ngày 20/12. Mục đích là nhằm cơ cấu danh mục đầu tư. Nếu giao dịch thành công, PVFC sẽ không nắm giữ một cổ phiếu nào của HBC.

Trước đó, PVFC đã bán 440.880 cổ phiếu trên tổng số 1.320.000 cổ phiếu đăng ký bán do giá cổ phiếu HBC chưa đạt kỳ vọng.

Được biết, doanh thu hợp nhất quý 3 của HBC đạt 1.214 tỷ đồng, lũy kế doanh thu 9 tháng đạt 2.648,6 tỷ đồng.

Lợi nhuận sau thuế quý 3 đạt 16,7 tỷ đồng, lũy kế lợi nhuận 9 tháng đạt 39,2 tỷ đồng.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 15/11, giá cổ phiếu HBC ở mức 11.200 đồng/cổ phiếu.