10:26 08/10/2008

PVFC đạt gần 500 tỷ đồng lợi nhuận trong 9 tháng

L.Hương

Tổng công ty Tài chính Cổ phần Dầu khí Việt Nam vừa công bố kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2008

Tổng công ty Tài chính Cổ phần Dầu khí Việt Nam (PVFC) vừa công bố kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2008.

Theo đó, PVFC đạt doanh thu 2.886,9 tỷ đồng, bằng 57,7% so với kế hoạch năm, tăng 147,8% so với cùng kỳ năm 2007, riêng lợi nhuận trước thuế đạt 497,2 tỷ đồng, bằng 49,72% kế hoạch năm (đã trích lập dự phòng ruai ro tín dụng và đâ´u tư 997 tỷ đồng).

Dự kiến đầu quý 4/2008, PVFC sẽ niêm yết cổ phiếu trên Sở Giao dịch chứng khoán Tp.HCM và chuẩn bị niêm yết trên Sàn giao dịch Singapore.

Được biết, ngày 1/10, PVFC đã phát hành 1.600 tỷ đồng quy đổi trái phiếu dầu khí năm 2008 bằng VND và USD cho dưới 100 nhà đầu tư cá nhân và tổ chức, không kể các tổ chức chuyên nghiệp.