09:29 17/10/2008

PVFC được chấp thuận niêm yết cổ phiếu trên HOSE

N.Anh

Sàn Tp.HCM đã chấp thuận đăng ký niêm yết cổ phiếu cho Tổng công ty Tài chính Cổ phần Dầu khí với mã chứng khoán PVF

Ngày 16/10/2008, Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM (HOSE) đã chấp thuận đăng ký niêm yết cổ phiếu cho Tổng công ty Tài chính Cổ phần Dầu khí với mã chứng khoán PVF.

Theo đó, PVFC có vốn điều lệ 5.000 tỷ đồng, đăng ký niêm yết 500 triệu cổ phiếu, mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu, với tổng giá trị cổ phiếu niêm yết theo mệnh giá là 5.000 tỷ đồng.

Trước đó, PVFC công bố kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2008, theo đó doanh thu của công ty đạt 2.886,9 tỷ đồng, bằng 57,7% so với kế hoạch năm, tăng 147,8% so với cùng kỳ năm 2007, riêng lợi nhuận trước thuế đạt 497,2 tỷ đồng, bằng 49,72% kế hoạch năm.

Dự kiến năm 2008, PVFC sẽ đạt 5.000 tỷ đồng doanh thu, lợi nhuận trước thuế đạt 1.000 tỷ đồng, tỷ lệ cổ tức là 10%.