13:18 11/09/2008

PVFC được đăng ký niêm yết cổ phiếu tại HOSE

N.Anh

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đã chấp thuận cho PVFC được đăng ký niêm yết cổ phiếu tại HOSE

Ngày 10/9/2008, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đã chấp thuận cho Tổng công ty Tài chính Cổ phần Dầu khí Việt Nam (PVFC) được đăng ký niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM

Tuy nhiên, để được chính thức niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM, PVFC phải được Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM cấp giấy phép theo các quy định của pháp luật hiện hành.