14:46 22/03/2010

PVFC lên kế hoạch niêm yết cổ phiếu tại Singapore

N.Anh

Petro Vietnam dự kiến chuyển nhượng tối đa 90 triệu cổ phần của PVFC để niêm yết tại Singapore

Trụ sở PVFC tại số 22 Ngô Quyền, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Trụ sở PVFC tại số 22 Ngô Quyền, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Tổng công ty Cổ phần Tài chính Dầu khí - PVFC (mã PVF-HOSE) thông báo tờ trình về việc niêm yết cổ phiếu PVFC tại Sở Giao dịch Chứng khoán Singapore và kế hoạch giảm phần vốn nhà nước tại PVFC.

Cụ thể, Hội đồng Quản trị PVFC sẽ trình đại hội cổ đông công ty chấp thuận việc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petro Vietnam) - cổ đông sáng lập của PVFC - chào bán và chuyển nhượng tối đa 90 triệu cổ phần, tương đương 18% vốn điều lệ của PVFC thuộc sở hữu của Petro Vietnam để phục vụ cho việc niêm yết cổ phần của PVFC trên Sở Giao dịch Chứng khoán Singapore (SGX-ST). Đồng thời trình đại hội cổ đông chấp thuận việc xóa niêm yết 90 triệu cổ phần này trên Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM để phục vụ cho việc chào bán và niêm yết trên SGX-ST.

Về kế hoạch kinh doanh năm 2010, PVF đặt mục tiêu doanh thu đạt 5.059 tỷ đồng, bằng 89% so với năm 2009; lợi nhuận sau thuế đạt 490 tỷ đồng, bằng 97% so với năm 2009, tỷ lệ chia cổ tức là 7%. Dự kiến tổng tài sản tính đến ngày 31/12/2010 là 65.545 tỷ đồng.

Dự kiến ngày 3/4 tới, đại hội cổ đông thường niên năm 2010 của PVFC sẽ diễn ra tại trụ sở công ty, số 22 Ngô Quyền, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.