17:24 13/03/2013

PVFC lên tiếng về thông tin “hợp nhất với Western Bank”

Hà Anh

PVFC cho biết chưa có căn cứ chính thức để công bố thông tin liên quan đến vấn đề này

Kế hoạch hợp nhất với PVFC dự kiến sẽ trình đại hội đồng cổ đông Western Bank vào ngày 16/3 tới.<br>
Kế hoạch hợp nhất với PVFC dự kiến sẽ trình đại hội đồng cổ đông Western Bank vào ngày 16/3 tới.<br>
Tổng công ty Tài chính Cổ phần Dầu khí Việt Nam (mã PVF-HOSE) trả lời thông tin về Western Bank lên phương án “hợp nhất với PVFC”.

Cụ thể, theo yêu cầu của Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM (HOSE) về việc PVFC giải trình những thông tin trên các báo liên quan đến tiến trình hợp nhất tái cấu trúc, PVFC cho biết, đến thời điểm hiện tại, PVFC đang trong quá trình nghiên cứu, tìm hiểu và xây dựng đề án tái cấu trúc chuyển đổi mô hình hoạt động theo chỉ đạo của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Do đó, PVFC cho biết chưa có căn cứ chính thức để công bố thông tin liên quan đến vấn đề này.

Trước đó, Western Bank thông báo tổ chức họp đại hội đồng cổ đông năm 2013 vào ngày 16/3 tới. Một trong những nội dung dự kiến của đại hội là kế hoạch hợp nhất Western Bank với Tổng công ty Tài chính Cổ phần Dầu khí (PVFC).

Tài liệu chuẩn bị cho đại hội này đã được Western Bank gửi đến các cổ đông, trong đó có báo cáo của Hội đồng Quản trị về tình hình hợp nhất với PVFC, cũng như bản tóm tắt đề án hợp nhất sơ bộ.