10:29 22/07/2012

PVFC lỗ 263 tỷ đồng từ mua bán chứng khoán

Thu Thủy

Tổng công ty Tài chính Cổ phần Dầu khí Việt Nam (PVFC) vừa công bố kết quả kinh doanh quý 2 và 6 tháng năm 2012

Tính đến 30/6, dư nợ tín dụng của PVF là 45.151 tỷ đồng, tăng 0,367% so với cuối năm ngoái.
Tính đến 30/6, dư nợ tín dụng của PVF là 45.151 tỷ đồng, tăng 0,367% so với cuối năm ngoái.
Tổng công ty Tài chính Cổ phần Dầu khí Việt Nam - PVFC (mã PVF) vừa công bố kết quả kinh doanh quý 2 và 6 tháng năm 2012.

Theo đó, lợi nhuận sau thuế quý 2 của PVF đạt 13,58 tỷ đồng, giảm trên 82% so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận sau thuế 6 tháng đạt 169,7 tỷ đồng, giảm gần 27% so với cùng kỳ năm 2011.

Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu EPS 6 tháng đạt 283 đồng, trong đó EPS quý 2 đạt 23 đồng.

Trong quý 2 vừa qua, chi phí dự phòng rủi ro tín dụng của PVF là trên 41 tỷ đồng, lũy kế 6 tháng trích lập trên 75 tỷ đồng.

Mảng kinh doanh khác là nguồn thu chính của PVF, trong đó quý 2 đạt trên 751 tỷ đồng, lũy kế 6 tháng đạt 1.529,7 tỷ đồng. Trong khi đó, mảng thu nhập lãi thuần lỗ trên 408 tỷ đồng trong quý 2, lũy kế 6 tháng lỗ hơn 685 tỷ đồng.

Đáng chú ý, mảng mua bán chứng khoán lỗ hơn 135 tỷ đồng trong quý 2, lũy kế 6 tháng lỗ 263 tỷ đồng.

Tính đến 30/6, dư nợ tín dụng của PVF là 45.151 tỷ đồng, tăng 0,367% so với cuối năm ngoái. Nợ xấu của PVF là 1.453,7 tỷ đồng, tương đương với tỷ lệ nợ xấu 3,2%, trong đó nợ có khả năng mất vốn là 653,7 tỷ đồng.

Một số chỉ tiêu tài chính của PVFC (Đơn vị: tỷ đồng)

PVFC lỗ 263 tỷ đồng từ mua bán chứng khoán - Ảnh 1